A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Formació

05/07/2021 11:38

L’Escola Municipal de Persones Adultes (EMPA) ha obert el termini d’inscripcions per al curs 2021-2022 del 5 al 16 de juliol i del 2 al 9 de setembre. Les inscripcions es poden efectuar mitjançant formulari, a través del blog del centre o del Whatsapp del 687 729 404. També es poden fer presencialment al nucli de Ribes, a les dependències de la Masia Can Puig (carrer Major, 110), o a l’Aulari Blanc de les Roquetes (carrer Miquel Servet, sense número), en tots dos casos els dimarts, dimecres i dijous, de 10h a 13h. Es pot obtenir més informació sobre el curs 2021-2022 al blog de l’Escola d’Adults o bé trucant o enviant un missatge de Whatsapp al 687 729 404.

Un cop finalitzi el període d’inscripcions, es formaran els grups i l’EMPA es posarà en contacte amb les persones que han obtingut plaça, tot seguint el següent calendari:

16 de setembre: Publicació de les llistes d’alumnat admesos per grup i ensenyament. Es penjaran al blog de l’escola i a les cartelleres del tauló d’anuncis que hi ha als dos centres de l’Escola Municipal de Persones Adultes, amb llistes d’admesos i llista d’espera.

  • 16 i 17 de setembre: Termini per presentar una reclamació. S’atendran i s’oferiran explicacions a les possibles reclamacions que hi hagi.
  • 20 al 24 de setembre: Matrícula dels alumnes admesos.
  • 21 al 30 de setembre: Sessions de benvinguda i inici dels cursos.

Una oferta formativa àmplia

L’EMPA compta amb una oferta formativa àmplia que engloba els ensenyaments oficials i bàsics i la introducció a la informàtica. Pel que fa a ensenyaments oficials, compta amb els cursos dels nivells 1 i 2 de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO); cursos de preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior i a la Universitat per a majors de 25 i de més de 40 anys, i per als nivells d’anglès 1, 2 i 3, i de castellà A1 i A2 (aquest darrer s’estrena el curs 2021-2022). L’Escola Municipal de Persones Adultes és, a més, centre de suport de l’Institut Obert de Catalunya per a l’estudi de Graduat d’Educació Secundària a distància.

Quant a ensenyaments bàsics, ofereix els nivells instrumental 1 (per començar a llegir i escriure), 2 (per millorar la lectura, l’escriptura i el càlcul) i 3 (per adquirir coneixements de cultura general i preparació al GESO).

L’EMPA ofereix, a més, els cursos d’introducció a la informàtica d’Informàtica i Societat (per optimitzar les eines a l’abast de l’usuari, com el correu electrònic, el treball en línia, les xarxes de coneixement i l’autoformació) i de Tecnologies de la Informació i el Coneixement (per consolidar els coneixements bàsics, Internet i processador de text).  

Curs 2020-2021: ràtios reduïdes i formats híbrids

L’Escola Municipal de Persones Adultes ha tancat un curs 2020-2021 caracteritzat per la disminució de les ràtios en les classes i pels formats híbrids, barrejant sessions presencials i a distància, a causa de la Covid-19. L’atenció va començar presencialment, però tot seguit es va optar per fer la majoria dels ensenyaments en línia o semipresencials, seguint les directrius del Departament d’Educació i el Procicat.

El curs va comptar amb un total de 360 inscripcions, de les quals van obtenir plaça 195 persones. S’ha observat una davallada a classe degut, entre altres circumstàncies, a la bretxa digital observada a tots els cursos.

L’EMPA té com a objectiu facilitar que les persones adultes puguin preparar-se acadèmicament, formar-se culturalment o rebre l’educació bàsica que garanteixi el seu desenvolupament personal i professional, i puguin afrontar millor els reptes de la societat actual, les noves titulacions i les noves tecnologies.