A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Ajuntament

21/07/2021 14:06

El ple municipal ordinari d’aquest mes de juliol ha aprovat l’acord entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya per crear, al municipi, el Servei d’Atenció Integral (SAI), que atendrà les persones LGTBIQ+ que pateixin o hagin patit, o bé estiguin en risc de patir, discriminació o violència per LGTBIfòbia. La finalitat del SAI és oferir respostes adequades, àgils, properes i coordinades, d’acord amb les necessitats d’aquestes persones.

De forma transitòria, el SAI oferirà atenció directa a les persones usuàries mitjançant cita prèvia a través de la bústia genèrica SAI@santperederibes.cat, que properament entrarà en funcionament. Més endavant, és previst que ocupi uns espais a Can Salvador Miret, un cop finalitzi l’arranjament d’aquest edifici.

L’aprovació d’aquest acord inicia un camí de treball transversal, estratègic, coordinat i consensuat entre institucions i ciutadania que avala que Sant Pere de Ribes és un municipi que treballa per la conscienciació i la visibilització del col·lectiu LGTBIQ+, d’acord amb l’actual Pla Local per la igualtat de gènere i els drets del col·lectiu LGTBIQ+. En aquest sentit, és coherent amb les polítiques impulsades per part de l’Ajuntament, que des de 2016 ofereix programes coeducatius adreçats a l’alumnat dels centres educatius de Sant Pere de Ribes per promoure l’educació sexual, la salut reproductiva, les relacions afectives igualitàries i el respecte de la diferència. En l’actual mandat, a més, s’ha creat una regidoria específica amb el compromís d’impulsar les polítiques municipals en l’àmbit d’igualtat, feminismes i LGTBIQ+.

Els objectius del SAI

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i la Generalitat implantaran i coordinaran aquest servei, que seguirà els següents objectius:

  • Oferir un servei d’atenció municipal de proximitat al municipi per a les persones LGTBIQ+ i aquelles que s’hi adrecin per qüestions de diversitat o orientació sexual i identitat o expressió de gènere.
  • Donar una atenció integral i de qualitat a les persones LGTBIQ+, fent un acompanyament eficient pel coneixement dels recursos específics del territori i les seves necessitats.
  • Facilitar la coordinació institucional de les accions locals i territorials per agilitzar i millorar l’acció política i les respostes a la ciutadania a partir d’una xarxa de professionals i serveis que facilitin l’optimització dels recursos.
  • Sensibilitzar la població del municipi de l’existència de persones LGTBIQ+, mitjançant la difusió de la posada en marxa del servei.
  • Donar a conèixer el servei a les persones LGTBIQ+ i a aquelles altres que ho necessitin.
  • Donar suport específic per presentar incidències i denúncies per discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i per realitzar determinats tràmits.
  • Oferir informació i recursos LGTBIQ+ als diferents serveis i equipaments de la població o el territori.

Entre d’altres, el SAI estarà habilitat per atendre la recepció de denúncies per possibles situacions de discriminació de les persones LGTBIQ+. La persona que les hagi patit rebrà una orientació de cara a interposar la denúncia, i se la informarà de les vies i procediments existents.