A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Serveis socials

20/10/2021 13:59

Les famílies residents al municipi que siguin propietàries de l’habitatge on viuen i es troben en una situació de vulnerabilitat econòmica conseqüència de la crisi econòmica generada per la Covid-19 podran optar a la línia d’ajuts oberta per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes amb la finalitat de donar suport al pagament de les despeses generades per l’ús de la llar. Mitjançant la subvenció es contribueix a que les persones vulnerables puguin cobrir les necessitats bàsiques en habitatge, donant compliment a un dels eixos estratègics del Pla d’Actuació Municipal 2019-2023 pel que fa a la garantia de la igualtat d’oportunitats. La convocatòria, que s’obrirà properament, dona compliment a una proposta presentada pel grup municipal de Ciutadans en el ple.

L’alcaldessa, Abigail Garrido, ha recordat que “la pandèmia ens ha deixat tocats i l’any passat, en l’aprovació de les ordenances fiscals, vam fer un ajust de l’IBI i de la taxa d’escombraries i ens vam comprometre a dedicar els diners que recaptéssim a una línia d’ajuts per a les famílies. Així, en un principi vam posar en marxa ajuts per valor de 500.000€ adreçats a famílies que viuen en habitatges de lloguer, però vam creure convenient que també es destinessin ajuts a les que ho fan en habitatges de propietat”.

Segons la regidora de Serveis Socials, Ana Herrera, “per a nosaltres és important aportar aquests ajuts al col·lectiu de famílies vulnerables del municipi que han patit els efectes de la Covid-19. Com els passa a la gent que viuen en règim de lloguer, hi ha persones amb un únic habitatge en propietat a qui també hem d’atendre per poder fer front a les despeses del seu dia a dia”.

El regidor de Ciutadans, Òscar León, ha assegurat que “l’any passat el nostre grup va ser l’únic de l’oposició que, en un acte de responsabilitat i valentia, va donar suport a l’equip de govern perquè consideràvem que en un moment de pandèmia tan greu era necessària la unió i connexió entre tots els grups polítics. En el debat, vam posar sobre la taula aquest compromís, que ara veiem amb satisfacció com es materialitza”.

La mesura podria beneficiar mig miler de famílies

La nova línia d’ajuts podria arribar a beneficiar unes 500 famílies. L’Ajuntament te previst destinar 100.000€ a la iniciativa mitjançant la concessió d’un ajut quantificat en 200€ per a les llars que formalitzin la sol·licitud i reuneixin els requisits demanats.

La convocatòria dels ajuts, que es podran demanar fins al 12 de novembre, s’obrirà en breu. L’obertura del període per presentar sol·licituds es farà públic mitjançant els canals habituals establerts per l’Ajuntament.

Els requisits generals d’accés són:

  1. Que el/la sol·licitant de l’ajut estigui empadronat/da al municipi.
  2. Que sigui propietari/a de l’habitatge familiar on resideix, fet que caldrà acreditar presentant el rebut de l’IBI de l’exercici 2020.
  3. Que acrediti tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,5 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC=7.967,73€/anuals), és a dir, no superar el topall de 19.919,25€/any i que la base imposable de l’estalvi que consta a la declaració de l’IRPF no superi els 500€.
  4. Que justifiqui despeses del seu habitatge al llarg de l’any 2020 per un valor igual o superior a l’import de l’ajut que se sol·licita.

Les sol·licituds, que s’atendran per ordre d’entrada al registre general de l’Ajuntament, es poden efectuar a través dels següents canals:

  1. Per la seu electrònica municipal, adjuntant la documentació a la instància genèrica.
  2. De forma presencial a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC), demanant cita prèvia.
  3. També podran presentar-se en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.