Notícies

A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Ajuntament

21/11/2022 15:10

El pressupost municipal per a 2023 ascendeix a 31,1M€. La proposta ha estat presentada aquest passat divendres, 18 de novembre, per l’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, i el regidor d’Hisenda i Serveis Econòmics, Fran Perona, i passarà a aprovació pel Ple de la Corporació el proper dimarts, 29 de novembre. El pressupost creix en 2,6 milions més respecte l’any 2022, que va ser de 28,5M€, i més del 50% de la despesa es dedicarà a afavorir la igualtat d’oportunitats, donant resposta a la situació de crisi existent (sanitària, energètica, econòmica) amb accions destacades en Habitatge, Serveis Socials i Ocupació.

L’alcaldessa ha explicat que s’ha elaborat aquesta proposta tenint en compte les reunions amb els diferents grups municipals i també aquelles que s’han fet amb la ciutadania. Es tracta d’un pressupost centrat en les persones i, especialment, en ajudar els veïns i veïnes, protagonistes de les polítiques públiques locals i de les accions del govern municipal. D’aquesta manera, l’alcaldessa ha destacat les quatre finalitats elementals que té el pressupost:

 • Garantir la prestació dels serveis bàsics.
 • Consolidar i continuar amb el desenvolupament de polítiques i accions adreçades al servei de les persones que més ho necessiten, afavorint el lloguer social i l’accés a l’habitatge, lluitant contra l’atur i afavorint el comerç local i l’emprenedoria.
 • Avançar en l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i les pautes de l’Agenda 2030, consolidant i implantant noves mesures mediambientals.
 • La participació ciutadana i el diàleg, millorant l’espai públic com primer entorn de convivència.  

Educació (+426.000€), Espai Públic (+230.000€), Serveis Socials (+155.000€) i Cultura (+145.000€) són els àmbits que més creixen. Durant el 2023, es destinaran més de 5M€ a subvencions, fent un esforç per destinar més recursos a les famílies que encara estan patint les conseqüències de la pandèmia i que la inflació actual tampoc els és favorable. Per partides, en destaquen la del Banc d’Aliments (170.000€), Medi Ambient i Sostenibilitat (210.000€), subvencions llibres i material escolar (115.000€), programa d’ajuts per a persones, per fer front als efectes del Covid-19 (75.000 €), plataforma de serveis per a dependència i gent gran (30.000 €) i Habitatge i Patrimoni (21.000€).

Seguint la mateixa línia, s’ha augmentat fins a 238.000 euros (capítol 7) els ajuts diversos destinats a ajuts socials, arranjament de façanes, energies renovables, rehabilitació d’habitatges, millora dels equipaments culturals de les entitats, al comerç i l’emprenedoria i medi ambient.

Finalment, pel que fa a inversions, es compta gairebé amb 720.000 euros, que malgrat la situació actual, garantiran poder tirar endavant els projectes de serveis bàsics municipals, que es complementaran amb un nou  Pla de Xoc i de Reactivació Municipal anual, al llarg del primer trimestre de l’any.

L’alcaldessa ha indicat que, d’aquesta manera, “poc a poc anem recuperant la normalitat, però encara marcada per una època post pandèmica i altres situacions que ens afecten en aquests moments d’incertesa”. Per això, “estem compromesos amb la construcció i l’adquisició d’habitatges o la lluita contra l’atur”, ha afirmat.

 

La despesa prevista, per capítols

El capítol de despeses corrents en béns i serveis ascendeix a 11,2M€. Incorpora els increments en Serveis Socials, Espai Públic (servei de neteja viària) i Educació (llars d’infants). A més, preveu la següent despesa en equipaments:

 • Increment a Serveis Socials: 155.000 €
 • Pla Director de Joventut: 25.000 €
 • Desenvolupament Pla Municipal de Salut: 15.000 €
 • Increment a Ocupació (PFI/PTT): 45.000 €
 • Increment a Esports: 45.000 €
 • Increment a Espai Públic (jardineria, neteja i manteniment): 230.000 €
 • Increment a Educació (llars d’infants i altres): 426.000 €
 • Increment a Habitatge (suport empreses locals): 5.000 €
 • Cultura (gestió equipaments i altres) (increment): 145.000 €
 • Millores casals d’avis i centre de dia: 15.000 €
 • Tinença responsable i benestar animal (campanyes de sensibilització i difusió): 20.000 €

 

El capítol de subvencions ordinàries puja a 5,1M€. Algunes de les propostes de les partides on s’augmenten o es consoliden els recursos econòmics seran les següents:

 • Programa ajuts per a persones, per fer front als efectes del covid-19: 75.000 €
 • Banc d’Aliments: 170.000 €
 • Habitatge i Patrimoni (increment): 21.000 €
 • Subvencions llibres i material escolar: 115.000 €
 • Ajustaments sobre convenis amb entitats: 6.000 € (total: 365.000 €)
 • Serveis del CAAD: 92.000 €
 • Medi Ambient i Sostenibilitat: 210.000 €
 • Voluntaris Protecció Civil: 10.000 €
 • Plataforma de serveis per dependència i gent gran: 30.000 €

 

Pel que fa al capítol de transferències per inversions (238.000 €), en destaquen les següents partides:

 • Ajuts socials post-covid: 100.000 €
 • Arranjament de façanes (obres i grafits): 25.000 €
 • Subvencions per energies renovables i eficients: 25.000 €
 • Ajuts socials de rehabilitació i accessibilitat habitatges: 5.000 €
 • Subvencions per la millora d’equipaments culturals (entitats): 25.000 €
 • Ajuts al comerç i a l’emprenedoria: 100.000 €
 • Ajuts socials d’urgència per adquisició d’electrodomèstics: 3.000 €
 • Subvencions a entitats de Medi Ambient: 15.000 €

 

Es manté el deute zero

El regidor d’Hisenda i Serveis Econòmics, Fran Perona, ha remarcat que l’Ajuntament continua mantenint la situació de deute zero dels darrers anys. Això es tradueix en la gairebé plena disponibilitat dels ingressos per atendre les necessitats de la ciutadania.

El pressupost incorpora, a més, les propostes guanyadores de la darrera edició dels pressupostos participatius, que  s’han orientat enguany cap als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les pautes que marca l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.