Notícies

A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Mobilitat

21/02/2024 12:09

El sistema de control d’accés de vehicles amb càmeres de videovigilància i lectura i reconeixement automàtic de matrícules a les zones de vianants de Sant Pere de Ribes entrarà en funcionament el proper 1 de març. L’alcaldessa, Abigail Garrido, i el regidor de Seguretat, Josep De Barberà, han explicat aquest dimarts, 20 de febrer, els detalls de la posada en marxa d’aquest sistema. L’alcaldessa ha dit que les càmeres informaran sobre “quins són els veïns i veïnes que tenen autorització per poder entrar al carrer només amb la finalitat d’arribar a la seva zona d’aparcament”, tot i que existiran excepcionalitats amb els vehicles d’emergència i sanitaris. “Són carrers que estan pensats per a les persones, són espais de seguretat i volem que siguin zones pacificades, que es respecti aquesta utilització i que sigui d’ús exclusiu de vianants”, ha remarcat. Aquest canvi de sistema de control suposarà la desaparició de les pilones col·locades actualment a alguns carrers d’aquest tipus.

El regidor de Seguretat ha explicat que la pacificació d’aquests carrers “ja existia i el que fem ara és una millora en el control d’accés a través de les càmeres que només graben les matrícules”. Pel que fa a les persones que poden demanar l’autorització, De Barberà ha comentat que ho poden fer els veïns que tinguin aparcaments amb guals i també altres persones que puguin justificar que han d’accedir-hi “per fer la càrrega i descàrrega d’una persona amb mobilitat reduïda o alguna discapacitat”. El sistema es va acabar d’instal·lar el gener de 2023 i durant aquest temps s’ha hagut de fer la corresponent tramitació de l’aprovació, exposició pública i al·legacions del reglament regulador de l’accés restringit a les illes o zones de vianants de Sant Pere de Ribes. A més, s’han fet les proves pertinents per comprovar el funcionament de les càmeres i s’ha informat al veïnat per tal que pogués tramitar l’autorització corresponent.

Cal tenir en compte que en aquestes zones ja ha existit fins ara una restricció de la circulació de vehicles per mitjà d’elements com senyals de circulació o sistemes d’abalisament. Els problemes derivats d’aquest sistema, amb avaries i molèsties als usuaris amb accés autoritzats, ha fet que s’opti per la instal·lació d’un sistema de vídeo càmeres automatitzat de lectura i reconeixement automàtic de plaques de matrícules en els accessos a aquestes zones de vianants permanents.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes està portant a terme una campanya informativa sobre aquest sistema de control a través de les xarxes socials, la pàgina web del consistori i altres mitjans de comunicació.

 

Funcionament

En total s’han instal·lat 8 càmeres a les principals zones de vianants de Ribes i les Roquetes:

Eix Ribes: Carrer Nou – Ensenyament – 9 de novembre i Carreró de la Torreta.

- 1 càmera c. Nou, cantonada c. de Sitges 

- 1 càmera c. Nou, cantonada c. Jaume Balmes 

- 1 càmera c. de l’Ensenyament, cantonada c. Nou 

- 2 càmeres carreró de la Torreta, cantonada c. La Pau 

- 1 càmera c. del 9 de novembre, cantonada c. de Sitges 

Eix les Roquetes: carrers St. Jordi – Almogàvers

- 1 càmera c. de Sant Jordi, cantonada amb c. Roger de Flor 

- 1 càmera c. dels Almogàvers, cantonada amb Av. Catalunya 

S’admet la circulació de vehicles motoritzats sempre que estiguin expressament autoritzats, principalment, als veïns i veïnes. La majoria ja ho han fet o tenen l’autorització tramitada. L’accés no autoritzat podrà comportar sancions a partir de 100 euros d’acord l’Ordenança municipal de Circulació, de la Llei de Tràfic, Circulació de vehicles a motor i Seguretat Vial, el Reglament General i la resta de normativa d’aplicació.

Qui pot sol·licitar l’autorització d’accés?

  • Titulars, llogaters i/o usuaris d’una plaça d’aparcament dins de l’àrea de vianants que disposin d’autorització i de llicència d’entrada i sortida de vehicles (gual).

També s’autoritzarà l’accés per a supòsits temporals i excepcionals:

  • Els vehicles d’emergència, com ara els del serveis de prevenció i extinció d’incendis, dels cossos i forces de seguretat, ambulàncies i transport sanitari.
  • Els vehicles destinats a la prestació de serveis de les diferents administracions públiques.
  • Els que traslladin malalts o persones incapacitades amb domicili o atenció dins de l’àrea pel termini de temps imprescindible per dur a terme el servei.

Normes generals de circulació en aquestes zones de vianants regulades

  • La circulació de qualsevol vehicle autoritzat s’haurà de fer prenent totes les precaucions necessàries i no haurà de sobrepassar la velocitat d'una persona al pas, en tot cas mai superior a 10 km/h.
  • Dins de les zones de vianants està totalment prohibit aparcar.
  • Els vehicles autoritzats podran accedir a les àrees de vianants sense limitació d’horari ni temps d’estada sempre que la permanència del vehicle a l’àrea es realitzi dins de l’aparcament privat.