A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Via pública

16/09/2020 13:47

L’execució de la segona fase del projecte de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de Sant Pere de Ribes ha començat aquesta setmana. L’actuació contempla instal·lar 67 equips de telegestió i canviar els interruptors generals d’alimentació dels quadres de protecció i comandament de l’enllumenat, així com substituir 23 llumeneres més (ubicades als accessos de les places Joan Fuster i Maria Mercè Marçal). Els equips de telegestió representen tota una millora en el servei, posat que permeten conèixer en temps real l’estat de cada instal·lació, i detectar els defectes per tal de reduir el temps de reparació.

Des de juliol passat, quan van començar els treballs d’execució de la primera fase del projecte de millora, s’ha posat en marxa la renovació de més de la meitat de les 5.095 llumeneres existents al municipi per altres amb tecnologia LED. En total, s’ha iniciat la substitució de 2.637 punts de llum, en una operació que comportarà un estalvi energètic del 58,58%. El recanvi permet reduir de 496,377 Kws a 296,77 Kws la potència utilitzada. Els treballs han inclòs el manteniment dels suports i tan sols s’ha contemplat la renovació de les lluminàries en la mateixa ubicació on són les existents. La segona fase, més curta, es preveu que finalitzi el 15 d’octubre vinent, mentre els treballs de la primera es perllongaran fins a finals de novembre.

L’alcaldessa, Abigail Garrido, ha destacat que amb el recanvi de l’enllumenat públic “sumem tota una sèrie d’esforços i de línies de treball perquè els carrers del nostre municipi estiguin millor il·luminats però alhora també per aconseguir un estalvi econòmic i energètic importants. Estem compromesos en la lluita contra el canvi climàtic i per la reducció del CO2, i aquesta actuació és vital en aquest sentit. A més, l’estalvi econòmic ens permetrà disposar de molts diners que podrem destinar a altres prioritats al municipi”, ha afegit.

Les emissions de gasos es redueixen en 238,054 tones

La renovació de l’enllumenat públic permetrà eliminar les fonts de llum existents, menys eficients, que són de descàrrega, vapor de sodi i halogenurs metàl·lics. El canvi comportarà una disminució de 238,054 tones emeses a l’aire.

L’operació té un cost total de 833.528€, finançada en un 50% gràcies a l’aportació obtinguda dins del Projecte d’eficiència energètica, promoció i generació d’energies renovables subvencionat pels fons europeus FEDER. Es tracta dels mateixos ajuts que han donat suport a la caldera de biomassa de l’Espai Blau i al Centre de Producció de Biomassa.