A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Ajuntament

23/09/2020 12:22

El procés d’elaboració dels Pressupostos participatius 2020 ha entrat en una nova fase amb la presentació d’un total de 25 propostes, dos d’elles fora de termini, de les quals 23 aspiren a ser seleccionades perquè la ciutadania les pugui votar del 21 d’octubre al 8 de novembre. Totes elles es poden consultar a la pàgina web de les propostes presentades. Un cop validades per la comissió de gestió tècnico-econòmica, encarregada de comprovar que compleixin els requisits establerts en les normes reguladores del procés, els projectes acceptats formaran part de la llista provisional i la resta podran ser objecte d’esmena durant el període establert a tal efecte. Només dues s’han presentat fora de termini que, per aquest motiu, han quedat automàticament descartades de cara a la votació.

Entre les candidatures presentades, hi ha el projecte d’acompanyament emocional a l’institut Can Puig, una iniciativa que ja ha guanyat anteriorment els pressupostos participatius en les edicions de 2018 i 2019. La llista també inclou, entre d’altres, els tallers Tots som iguals, tots som diferents, que busquen promoure la igualtat de gènere entre alumnes, mestres i famílies dels centres de Primària i Secundària del municipi; un concert participatiu perquè les famílies puguin compartir l’experiència de cantar junts en un grup coral, o el projecte d’art al carrer, que busca habilitar espais a la via pública (parets, façanes i murs) perquè els artistes puguin oferir les seves creacions. Per poder ser sotmeses a votació, les propostes han de complir un seguit de requisits recollits en les normes reguladores del procés, tenir un import màxim de 20.000€ o ser viables tècnicament, principalment.

Categoria única, sense inversions

A diferència del que ha passat en edicions passades dels pressupostos participatius, la d’enguany s’ha centrat en una única categoria limitada a projectes socials, culturals i solidaris que ajudin a la població en la conjuntura generada per la crisi sanitària.

En aquest sentit, l’alcaldessa, Abigail Garrido, explicava a l’inici de l’edició d’enguany que “la presentació de les propostes i el propi procés de participació s’esdevé en un període diferent, molt incert i amb una situació socialment i econòmicament complicada, motiu pel qual li hem volgut donar un gir. Així, hem fet un replantejament, dedicant aquest instrument de participació ciutadana, al quan no volem renunciar, a propostes de caire bàsicament social”.

Es descarta, així, tot allò que siguin pròpiament inversions en pro de propostes adreçades a combatre les desigualtats i a donar suport a les persones més vulnerables, fomentant, en aquest sentit, la igualtat d’oportunitats. També es valoren els projectes de perspectiva d’igualtat de gènere i LGTBI; els adreçats a combatre l’emergència climàtica i a garantir la sostenibilitat, i aquells adreçats a lluitar contra la bretxa digital en l’entorn de la infància i la gent gran.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha decidit destinar el 2020 un total de 320.000€ addicionals a polítiques socials, dels quals 170.000€ els determina la ciutadania entre els projectes presentats als pressupostos participatius. Els 150.000€ restants es destinen a cobrir necessitats d’urgència social.

Un cop tancat el període de presentació de propostes, la comissió de gestió tecnicoeconòmica del procés participatiu disposa de temps fins al 5 de novembre per estudiar-les i emetre un informe raonat sobre cadascuna, indicant si s’ajusten als requeriments especificats i si són viables tècnica, jurídica i econòmicament. Del 6 al 18 d’octubre, s’oferirà un període de presentació d’esmenes o de reformulació d’aquelles propostes que no hagin estat acceptades, amb l’assessorament dels serveis tècnics corresponents. A cada proposta acceptada i validada se li atorgarà un codi que servirà de referència en la votació posterior.

Les propostes sotmeses a votació, a la web municipal

Un cop informades totes les propostes, les que hagin estat acceptades de forma definitiva es publicaran a la web municipal, on hi figurarà la descripció de l’actuació i el pressupost. Així mateix, es convocaran dues sessions públiques per tal que les persones o entitats que hagin passat a la fase de votació amb les seves candidatures les puguin presentar a la resta de la ciutadania. El primer d’aquests actes públics serà el 14 d’octubre, de 19h a 21h, a la Biblioteca Josep Pla, i el segon, el 15 d’octubre, de 19h a 21h, a la sala Josep-Lluís Palacios de la Casa de la Vila.