A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Ajuntament

07/10/2020 15:44

La comissió de gestió tecnicoeconòmica dels Pressupostos participatius 2020 ha validat inicialment 16 de les 23 propostes presentades enguany. Les set restants disposen de temps fins al 18 d’octubre per a ser esmenades o reformulades. Un cop superada aquesta fase, es publicarà la llista definitiva de propostes acceptades a la web municipal perquè la ciutadania les pugui votar entre el 25 d’octubre i el 8 de novembre. Tota la informació relativa a les propostes acceptades i a les no acceptades està disponible al web municipal. Abans, però, també es faran dues sessions públiques perquè es puguin presentar.

Entre les propostes acceptades, hi ha el projecte de reducció del soroll en l’espai del menjador de l’Escola Riera de Ribes, la instal·lació de parcs d’energia solar als edificis municipals, l’habilitació d’espais a la via pública perquè s’hi puguin expressar els artistes d’art al carrer o el projecte d’adaptació del Mercat Municipal La Sínia amb mesures de protecció davant la Covid-19. També se n’han presentat d’altres de caire cultural, amb finalitats socials i relacionades amb la lluita contra les desigualtats, així com tallers pedagògics, propostes musicals i nous elements de folklore popular.

Pel que fa a les propostes descartades, tres podrien passar finalment a la fase de votació si els promotors accepten les esmenes plantejades per la comissió de gestió tecnicoeconòmica. Totes tres superen el límit establert de 20.000€ de pressupost per proposta i, per tant, cal que estiguin cofinançades o s’ajustin. Quatre propostes han estat denegades, tot i que també tenen la possibilitat de ser esmenades.

Una edició centrada en els projectes socials, culturals i solidaris

Els pressupostos participatius de 2020 es limiten a una única categoria, centrada en els projectes socials, culturals i solidaris que ajudin a la població en la conjuntura generada per la crisi sanitària de la Covid-19 i, especialment, a donar suport a les persones més vulnerables, fomentant, en aquest sentit, la igualtat d’oportunitats. També es valoren els projectes de perspectiva d’igualtat de gènere i LGTBI; els adreçats a combatre l’emergència climàtica i a garantir la sostenibilitat, i aquells adreçats a lluitar contra la bretxa digital en l’entorn de la infància i la gent gran.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes dedica enguany un total de 320.000€ addicionals a polítiques socials, dels quals 170.000€ els determina la ciutadania entre els projectes presentats als pressupostos participatius. Els 150.000€ restants es destinen a cobrir necessitats d’urgència social.

Previ el període de votacions, del 25 d’octubre al 8 de novembre, es convocaran dues sessions públiques per tal que les persones o entitats que hagin passat a la fase de votació amb les seves candidatures les puguin explicar a la resta de la ciutadania. El primer d’aquests actes serà el 14 d’octubre, de 19h a 21h, a l’edifici de la Vinya d’en Petaca, i el segon, el 15 d’octubre, de 19h a 21h, a la sala Josep-Lluís Palacios de la Casa de la Vila. Les persones o entitats promotores de les propostes que vulguin exposar-les  públicament ho han de comunicar a través d’un correu electrònic a l’adreça alcaldia@santperederibes.cat.