A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Ajuntament

20/10/2020 14:39

Ja es pot demanar dia, hora i lloc a les OAC per Internet. L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha posat en marxa aquesta setmana la sol·licitud de cita prèvia per a l’atenció ciutadana en línia a través del web municipal  o directament a https://citaprevia.santperederibes.cat/.

L’entrada en funcionament de la nova aplicació informàtica permetrà demanar des de qualsevol dispositiu mòbil i de manera àgil, eficient i personalitzada, el lloc o oficina de l’OAC on es vol ser atès (Ribes o les Roquetes), el dia i l’hora. Tanmateix, el sistema disposa de la possibilitat de consultar i anul·lar la cita, així com d’informació pràctica del servei seleccionat. Les visites concertades amb els serveis tècnics d’urbanisme, serveis socials i Servei Local d’Ocupació es poden continuar demanant enviant un correu electrònic (amb el nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon i assumpte) directament a urbanisme@santperederibes.cat, benestarsocial@santperederibes.cat i ocupacio@santperederibes.cat, respectivament.

Aquesta és una de les iniciatives que el Consistori està duent a terme per garantir en tot moment les mesures de seguretat i higiene en l’atenció a la ciutadania derivades de l’emergència sanitària causa per la Covid-19 i forma part del projecte de millora de les OAC.

Cal recordar, igualment, que la majoria de tràmits es poden fer a través de la Seu electrònica sense necessitat de demanar cita prèvia i així evitar temps i desplaçaments innecessaris.

En l’actual context de pandèmia, l’atenció presencial a les OAC s’està portant a terme únicament amb cita prèvia. La sol·licitud d’aquesta en línia permetrà, d’una banda, centralitzar la gestió de les cites sol·licitades en una única aplicació i, de l’altra, gestionar més consultes telefòniques.

La cita prèvia també es podrà continuar demanant a través dels correus electrònics de les OAC:  oaclesroquetes@santperederibes.cat o oacribes@santperederibes.cat.

 

ENQUESTA DE VALORACIÓ

D’altra banda, fins a final de mes es pot respondre l’enquesta en línia que s’està duent a terme per valorar i conèixer l’opinió i expectatives sobre el funcionament de l’OAC per part de persones usuàries amb l’objectiu de millorar el servei i adequar-lo a les necessitats de la ciutadania. Es tracta, bàsicament, d’un qüestionari que es respon anònimament en menys de 2 minuts, tant en línia com presencialment (tot dipositant-lo, en acabat, a les urnes ubicades a tal efecte a les seves dependències). La majoria de punts són de valoració, en una escala de 0 a 10, sobre diferents aspectes relacionats amb l’experiència i grau de satisfacció que les persones usuàries han tingut amb els serveis prestats a l'OAC. En la mateixa línia, properament les consultes i trucades ateses per l’OAC finalitzaran amb una enquesta automatitzada per avaluar el grau de satisfacció i qualitat de l’atenció telefònica rebuda.

D’aquesta manera, s’obtindran indicadors per millorar diferents aspectes del canal i la interlocució entre l’Ajuntament i la ciutadania. La diagnosi permetrà recollir les valoracions i necessitats, així com altres aspectes de la prestació del servei, que les persones usuàries considerin importants o creuen millorables. Gràcies a les aportacions de les enquestes, es podran definir també els compromisos de qualitat de la Carta de Serveis del Servei d’Atenció Ciutadana que l’Ajuntament  s’està elaborant amb el suport de la Diputació de Barcelona, i on quedaran recollits tots els serveis que presten les oficines.