Notícies

A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Ajuntament

20/01/2021 15:31

El conveni per la cessió d’ús de l’edifici de propietat municipal Can Pau Roig a  l’Institut de Robòtica per a la Dependència (IRD) de la Fundació Ave Maria de Sitges s’ha signat aquest dimecres 20 de gener de 2021 a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. L’acord permetrà destinar aquest espai al desplegament del projecte “Never Alone” al municipi, unint esforços per introduir la intel·ligència artificial i la tecnologia en processos de millora de la qualitat de vida de les persones dependents i per donar resposta als reptes que planteja l’envelliment de les persones. Les dues institucions conflueixen en l’objectiu de promoure l’envelliment actiu i saludable garantint l’acompanyament al domicili de la gent gran i persones dependents, assegurant la seva qualitat de vida, amb l’aportació d’innovació social en projectes de present i futur.

L’Ajuntament cedeix així, per un període de 10 anys renovable, l’immoble situat al carreró de la Torreta, que serà rehabilitat pel consistori segons el pla d’usos redactat perquè es pugui dedicar a activitats d’innovació tecnològica, recerca i investigació en prestació de serveis en favor a persones en situació de dependència. Per la seva part, l’Institut de Robòtica per a la Dependència hi portarà a terme les activitats derivades del projecte “Never Alone” per donar serveis a domicili a les persones dependents, així com activitats pròpies en l’àmbit de la robòtica, d’elaboració de productes, distribució i formació. D’aquesta manera Can Pau Roig esdevindrà un espai de referència on es generarà i es farà créixer el sector de l’atenció i la cura a la gent gran amb especial incidència en l’àmbit de les noves tecnologies més avançades.

L’acord i el projecte serviran “per poder avançar en un nou model de prestació de serveis d’acompanyament a les persones gran i dependents, doncs no hem d’oblidar que vivim en una societat que cada vegada te una esperança de vida més llarga i les necessitats d’acompanyament són cada vegada més grans. No oblidem, tampoc, les persones en situació de  dependència per malalties mentals que creiem que aquest model pot ajudar en la seva autonomia personal”, ha destacat l’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido Tinta. Segons l’alcaldessa, “aquesta és una primera llavor d’allò que en el futur Sant Pere de Ribes podrà oferir no només als seus veïns i veïnes sinó en general com un model per poder treballar en la millor gestió de tot el que les persones amb dependència necessiten”.

El president de l’Institut de Robòtica per a la Dependència, Julio Molinario Valls, ha explicat que “coincidint amb la inquietud i sensibilitat de l’ajuntament de Sant Pere de Ribes i els projectes que ja té en marxa l’IRD, hem arribat a la conclusió que tots treballem en la mateixa direcció i que una col·laboració en la investigació de les tecnologies i la seva aplicació pràctica al territori, que després serà exportable a d’altres territoris, ens ha semblat una associació fantàstica per a tothom”. L’IRD farà a Sant Pere de Ribes, juntament amb l’ajuntament i amb les entitats del sector “que tota l’experiència i investigació que portem a terme pugui desembocar en la cura i serveis que la gent gran pugui tenir a casa seva sense haver-se de preocupar”, ha dit el president de la fundació.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes treballa, com aposta estratègica d’innovació tecnològica, en diferents iniciatives per tal de fomentar l’autonomia personal i inclusió laboral per a persones amb discapacitat, mobilitat reduïda o gent gran, així com en l’aplicació de la tecnologia al servei d’un municipi digital, innovador i més sostenible tant en l’àmbit ambiental com a social.

Les necessitats de les persones dependents, que seran majoria en un futur pròxim, obligaran a transformar els serveis però també l'urbanisme, les infraestructures i la mobilitat a les ciutats. Les dades indiquen que el 2051, més de la meitat de la població a Catalunya tindrà 65 anys o més.

El projecte “Never Alone” és un dels projectes cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea que integren els PECT (Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial) com a part de l’estratègia comarcal de treball conjunt en el marc de la iniciativa per a l’Envelliment actiu i saludable i millora de la dependència que coordina el Consell Comarcal del Garraf.