Notícies

A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Via pública

01/02/2021 14:29

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha actualitzat l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals i ha ampliat el seu articulat, que passa de 36 a 68 articles. La nova norma es fa ressò de l’augment de la sensibilitat ciutadana envers els animals de companyia i contempla els recursos i procediments que des de fa un temps disposa el municipi per a la seva gestió, com és el cas del Centre d’Acollida d’Animals Domèstics (CAAD).

L’ordenança incorpora la regulació de la colònia de gats, contemplant el seu control per fomentar la millora de la qualitat de vida i de la convivència veïnal. A més, estableix noves normes de convivència en els espais de lleure per a gossos a la via pública. Tanmateix, s’han ampliat alguns articles, que  requerien d’una major especificació o de concreció en alguns punts per aclarir millor l’aplicació de l’ordenança.

Segons ha explicat l’alcaldessa, Abigail Garrido, “la nova ordenança és fruit d’una feina de mesos de treball per actualitzar-la amb una mirada centrada en la tinença responsable i el benestar animal. El resultat ha estat l’actualització i millora de l’ordenança existent, que presentava mancances i buits, i la incorporació d’un fet molt important com ho és la situació de les colònies de gats. Fins ara, això no ho contemplàvem i era molt important incorporar-ho per poder actuar en aquest àmbit”.

Treball transversal i en col·laboració amb les associacions

La nova ordenança de tinença d’animals ha estat elaborada per la regidoria de Tinença Responsable i Benestar Animal amb la participació de Governació. S’ha tingut en compte la proposta guanyadora dels pressupostos participatius 2020, de manteniment i cura de les colònies de gats ferals del municipi i reubicació de les existents dins de la zona urbana, així com una moció de Ciutadans sobre la mateixa qüestió i el benestar animal. En la redacció de l’ordenança hi han participat associacions animalistes.

Fins ara, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes disposava d’unes ordenances sobre tinença d’animals domèstics vigents des de l’any 2003 i de l’Ordenança General per la Convivència i el Civisme (2017), amb un capítol dedicat als animals domèstics i que va actualitzar aspectes sobre la convivència dels ciutadans i els animals domèstics.

D’altra banda, el Centre d’Acollida d’Animals Domèstics (CAAD) treballa en la redacció d’una ordenança tipus per als 33 municipis membres de la Mancomunitat Garraf Penedès. L’Ajuntament preveu tenir en compte aquest document de cara a possibles futurs canvis en l’ordenança municipal de Sant Pere de Ribes.