A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Habitatge

27/04/2021 12:05

L’Oficina Local d’Habitatge ha començat a tramitar les sol·licituds per accedir als ajuts al lloguer que convoca l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a 2021, que també es poden sol·licitar, de forma telemàtica, al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Aquests ajuts, que es poden demanar del 27 d’abril fins el 4 de juny en règim de concurrència pública competitiva, estan adreçats a persones físiques titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Catalunya. L’Oficina Local d’Habitatge tramita les sol·licituds en qualitat d’òrgan col·laborador de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Les condicions per accedir als ajuts es poden consultar a les bases reguladores de les subvencions.

L’objectiu dels ajuts és facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social. Per accedir-hi, cal acreditar la residència legal a Catalunya. La unitat de convivència ha de tenir uns ingressos anuals iguals o superiors a 0,3 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) i uns màxims variables en funció del nombre de persones integrants de la unitat de convivència. Les víctimes de terrorisme queden exonerades del límit màxim d’ingressos.

Les persones residents a la demarcació de Barcelona han de pagar un lloguer que no sigui superior als 800€ mensuals per poder optar a les subvencions. Aquest límit se situa en els 900€ en el cas de famílies nombroses o que acreditin discapacitat amb barem favorable (mobilitat reduïda).

Ajuts entre 240€ i 2.400€ anuals

Les persones beneficiàries de les subvencions rebran ajuts que oscil·len entre els 240€ i els 2.400€ anuals, en funció de l’import del lloguer i de l’esforç que representa pagar-lo en relació amb els ingressos. Així, l’import de la subvenció serà del 20% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar-lo sigui igual o inferior al 30% dels ingressos; del 30%, si aquest esforç és superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos, i del 40%, si l’esforç és igual o superior al 40% dels ingressos.

Les sol·licituds es resoldran per concurrència competitiva segons la dotació pressupostària de la línia d’ajuts en un ordre que, en primer lloc, tindrà en compte les persones titulars d’un contracte de lloguer d’habitatge amb protecció oficial de promotor privat o públic. Es contempla la possibilitat d’ampliar a 2,831267 l’IRSC màxim exigible si encara queda dotació pressupostària disponible, un cop resoltes les sol·licituds que compleixen els requisits demanats.

El servei de l’Oficina Local d’Habitatge

L’Oficina Local d’Habitatge permet realitzar tots els serveis que es gestionen en matèria d’assessorament, informació, tramitació de sol·licituds o ajuts i, en general, totes les tasques i funcions que suposen l’atenció, consulta i informació a la ciutadania del municipi en relació als seus expedients o a les polítiques d’habitatge, així com la tramitació administrativa de sol·licituds relacionades amb aquests serveis o amb d’altres que ofereixi l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o altres administracions.

Ofereix servei de dilluns a dijous, de 10h a 13h, i dijous, de 16.30h a 18.30h, amb cita prèvia que dona l’OAC, repartida de la següent manera:

A Ribes, dilluns, dimecres i dijous (aquest darrer al matí)

A les Roquetes, dilluns, dimarts i dijous (aquest darrer a la tarda)

Per posar-se en contacte amb l’Oficina Local d’Habitatge, s’han d’utilitzar els següents canals:

Cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

En línia, a https://citaprevia.santperederibes.cat/.
Per correu electrònic, a oacribes@santperederibes.cat o bé a oaclesroquetes@santperederibes.cat.

Instància general, prioritàriament de forma telemàtica, a través de la seu electrònica (https://seuelectronica.santperederibes.cat/seuelectronica).