A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Ajuntament

29/04/2021 10:52

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha posat en marxa L’Altaveu a la Ciutadania, una plataforma en línia a través de la qual el veïnat podrà expressar la seva valoració i opinió sobre les accions que duu a terme la institució i les problemàtiques i necessitats del municipi. A través de la nova eina participativa, es faran consultes a tothom qui ho vulgui de forma voluntària i anònima. Les inscripcions per prendre part en la iniciativa s’han de fer a la plataforma de L’Altaveu a la Ciutadania (www.santperederibes.altaveualaciutadania.cat).

L’Altaveu a la Ciutadania és una eina de democràcia electrònica creada per facilitar la relació entre la població i el seu ajuntament, fomentant la implicació de les veïnes i veïns en la gestió municipal i l’obertura del govern local cap a la ciutadania. L’eina utilitza la metodologia panel, basada en consultes periòdiques a les persones participants, que en cap cas són una mostra representativa de la població, sinó un grup interessat a oferir la seva opinió.

Segons l’alcaldessa, Abigail Garrido, a través de la plataforma “fem un pas endavant en posar a l’abast de la ciutadania eines de participació. Tenim els pressupostos participatius, que mobilitzen força gent, però volíem anar més enllà. Cal destacar, en aquest cas, que ho fem a través de nous espais en línia, que durant el temps de pandèmia han agafat una gran embranzida i han vingut per quedar-s’hi. És una obligació del govern i de l’Ajuntament treballar en aquesta direcció”, ha afegit.

La regidora de Participació, Antonia Pulido, ha recordat que “en el nostre projecte polític hi havia la creació d’un consell ciutadà de Sant Pere de Ribes, però la Covid-19 ens ha posat entrebancs a l’hora de desenvolupar fórmules participatives presencials. Per aquest motiu, hem vist que L’Altaveu a la Ciutadania podia ser una eina substitutòria adient per donar veu al veïnat”.

La directora de l’empresa d’investigació sociològica i de mercats CERES, que gestionarà la plataforma, Mercè Chiapella, ha explicat que la fórmula de L’Altaveu a la Ciutadania “és una eina de govern obert i participació que portem implementant a diferents ajuntaments des de fa anys i que va ser molt innovadora en el seu moment. Representa, en definitiva, una escolta activa a la ciutadania que permet elaborar un baròmetre en sèrie del que opina sobre el municipi”.  

Grups de treball d’un centenar de persones

L’Altaveu a la Ciutadania comptarà amb grups d’un màxim de 80-100 persones, als quals periòdicament se’ls aniran adreçant qüestionaris sobre temes d’àmbit local i municipal. La intenció és disposar d’una mostra representativa del terme i dels diferents perfils socials, tenint en compte factors com el sexe, l’edat, la zona de residència i el nivell d’estudis.

Per formar el primer grup de treball, s’ha obert un termini d’inscripció fins al 26 de maig. Qui s’hi vulgui inscriure, ha de complir les següents condicions:

  • Ser major de 16 anys.
  • Disposar d’una adreça de correu electrònica vàlida.
  • Residir al municipi.

De les persones que vulguin formar part d’aquesta iniciativa se’n farà una selecció de la qual en sortirà el grup de treball. Les persones que no resultin seleccionades, per la seva banda, s’inclouran en una base de dades de reserva de caràcter viu, que servirà per cobrir baixes o crear nous grups mostra. Als seleccionats se’ls confirmarà la seva inclusió en el projecte.

Consultes cada dos o tres mesos

L’Altaveu a la Ciutadania plantejarà a les persones participants una sèrie de consultes cada dos o tres mesos, que hauran de respondre mitjançant qüestionaris en línia en un termini delimitat. Les aportacions recollides serviran per ajudar l’Ajuntament a gestionar, prioritzar, dissenyar i prendre decisions sobre les seves actuacions.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes afegeix, amb l’Altaveu a la Ciutadania, una nova eina de participació i transparència a les ja existents al municipi. En aquests moments, es disposa de consells municipals, pressupostos participatius, sessions públiques de les ordenances i els pressupostos i un portal de transparència.