A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Habitatge

22/06/2021 15:59

El ple municipal ha aprovat demanar al Departament de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya que mantingui 5 anys més la consideració de Sant Pere de Ribes com a àrea amb mercat tens. Aquest reconeixement permet les administracions públiques contenir les rendes de determinats contractes de lloguer en municipis amb una població superior als 20.000 habitants on, entre d’altres, els preus del lloguer han sofert un increment superior al 20% durant 5 anys (2014-2019).

La regidora d’Habitatge, Ana Herrera, ha assegurat que “a Sant Pere de Ribes complim amb escreix els 3 requisits que se’ns exigeixen per ser considerats àrea amb mercat d’habitatge tens. Demanem aquesta nova declaració perquè els nostres veïns i veïnes puguin gaudir d’uns preus de lloguer convenientment ajustats”.

Segons l’alcaldessa, Abigail Garrido, aquesta declaració permetrà complementar les mesures que des de l’Ajuntament s’estan adoptant perquè sigui més fàcil i accessible el lloguer, i l’habitatge en general, al nostre municipi; com són el convenis de construcció d’habitatge públic, entre d’altres.

Per sobre de la mitjana catalana

El 2020, la Generalitat de Catalunya va declarar d’ofici Sant Pere de Ribes dins de l’àrea amb mercat d’habitatge tens per a un període d’un any i ara s’ha aprovat que es mantingui aquesta consideració per 5 anys més en complir els 3 requisits necessaris. D’entrada, la mitjana dels preus de lloguer del municipi (763,94€) és superior a la mitjana catalana (734,33€). A més, la part dels ingressos que les unitats familiars destinen al pagament del lloguer se situa en més del 55% del total, un percentatge superior al 30% exigit per complir amb els requisits. Per últim, la pujada dels preus de lloguer del 2014 al 2019 ha estat superior al 20%, passant en aquest període dels 567,60€ als 763,94€.

Sant Pere de Ribes ha estat inclòs dins l’àrea amb mercat d’habitatge tens, en virtut del que preveu la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge. Aquesta declaració permet les administracions públiques subjectar determinats contractes d’arrendament al règim de contenció de lloguer.