A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Educació

06/07/2021 18:04

Les sol·licituds per optar a les beques d’estudis postobligatoris que convoca l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per al curs 2020-2021 es poden presentar del 8 al 28 de juliol. Aquests ajuts individuals s’atorguen per cobrir la matrícula d’estudis universitaris i per a despeses de transport dels joves que cursen ensenyaments d’educació postobligatoris. La informació sobre la convocatòria es pot consultar a la seu electrònica municipal, des d’on també es poden efectuar els tràmits a partir del 8 de juliol.

Els ajuts són de 1.000€ per a la matrícula individual, de 250€ per a centres situats fora de la comarca del Garraf i de 200€ per als que ho siguin a la mateixa comarca. Hi poden optar les persones nascudes entre els anys 1991 i 2005. Han de ser residents al municipi de manera continuada durant els 3 anys anteriors a la data de sol·licitud, estar matriculats en centres sufragats per fons públics i no haver rebut una beca o ajut pel mateix concepte d’altres administracions.

Ajuts vinculats a un llindar màxim de renda familiar anual

L’atorgament dels ajuts està vinculat a un llindar màxim de renda familiar anual que varia en funció del nombre de membres de la unitat familiar. En el cas de les unitats familiars d’un sol membre, el llindar són 15.936,46€, que corresponen al doble de l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). Aquesta xifra va pujant fins als 35.854,79€ de les unitats familiars amb 6 membres, una xifra que representa 4,5 cops aquest índex.

Per a la tramitació telemàtica dels ajuts cal que el pare, mare o tutor o tutora legal disposin d’una eina d’identificació digital, com la T-CAT, el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l’IdCAT Mòbil. Les sol·licituds també es poden presentar a les oficines de l’OAC de Ribes o les Roquetes de forma presencial, amb cita prèvia que podran demanar mitjançant l’enllaç citaprevia.santperederibes.cat.

Aquestes subvencions tenen com a finalitat contribuir a que les persones més vulnerables puguin fer front a la cobertura de les necessitats més bàsiques. D’aquesta manera, es dona compliment a un dels objectius estratègics del Pla d’Actuació del present mandat.