Notícies

A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Ajuntament

28/07/2021 14:54

L’edició d’enguany dels pressupostos participatius manté el model de categoria única establerta el 2020 a causa de la pandèmia (abans hi havia 2 categories) i l’enriqueix fomentant la presentació de propostes que avancin cap els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Els ODS formen part de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides amb la finalitat de donar resposta, abans de que finalitzi la dècada present, als grans reptes del planeta com ho són l’erradicació de la pobresa, la lluita contra la desigualtat i la injustícia i posar fre al canvi climàtic. Les propostes es poden presentar amb el formulari normalitzat i lliurar-les a través d’instància genèrica a la seu electrònica municipal o físicament a les oficines de l’OAC. 

La regidora de Participació Ciutadana, Antònia Pulido, ha explicat que “l’any passat ja vam apostar per fer-los més socials, afegint alguns temes que formen part dels ODS com la salut i el benestar social o la reducció de les desigualats i la bretxa digital. Enguany el que hem fet ha estat incorporar la totalitat dels 17 objectius”. En aquest sentit, segons la regidora, un dels motius seria “perquè les polítiques tant europees com nacionals van encaminades a la consecució d’aquests objectius per tal de fer un món millor i com a ajuntament ens permet seguir treballant per fer el Sant Pere de Ribes sostenible i saludable que volem”, ha afegit.

 

Una reserva de 170.000€ per a les propostes més votades

La ciutadania de Sant Pere de Ribes decidirà aquest 2021, mitjançant votació popular, els projectes que es faran amb els 170.000€ de la dotació econòmica que inclourà el pressupost municipal del pròxim any destinada a les propostes que hagin obtingut més suport. Tota persona física, empadronada a Sant Pere de Ribes i major de 16 anys, podrà presentar fins a un màxim de 3 propostes diferents, que en cap cas poden superar els 20.000€ per proposta presentada. En cas de necessitar ajuda o assessorament, les persones interessades s’han d’adreçar als serveis tècnics municipals, demanant cita prèvia al 93 896 73 00.

 

Les propostes presentades han de complir els següents requisits:

 • Les inversions han d’estar relacionades amb l’espai públic o la millora dels equipaments municipals, de competència municipal i sobre béns de propietat municipal, ser concretes i donar resposta a una necessitat determinada, complint la normativa vigent.     
 • Les subvencions a col·lectius i programes socials proposats han d’estar relacionades amb un interès general (és a dir, no respondre a interessos personals).
 • Han de ser viables econòmicament.
 • No han de comprometre els pressupostos d’altres anys.
 • No han de suposar un elevat cost de manteniment, un cop realitzades.
 • S’hauran de presentar en el termini i forma establerta.
 • No poden ser actuacions que s’estiguin portant a terme o ja previstes al pressupost municipal.
 • No poden suposar accions contràries a les que s’han realitzat en els darrers anys per part del Consistori, ni a les previstes en el Pla de Mandat.
 • Han de ser respectuoses amb els criteris d’inclusió social, els Drets Humans, l’equitat, la llibertat social i la sostenibilitat.
 • No poden comprometre qui les executarà.

Una comissió tècnica formada per Gerència, Serveis d’Urbanisme, l’arquitecte municipal i altres tècnics municipals serà la responsable de valorar les propostes i realitzar un informe tècnic de viabilitat i sobre el cost de les actuacions. Les que s’acceptin de forma definitiva es publicaran a la web municipal per tal de donar-ne coneixement a la ciutadania. En aquesta fase del procés, es convocaran 2 sessions públiques voluntàries per tal que les que hagin passat al període de votació es puguin presentar a la ciutadania.

 

Votacions presencials i telemàtiques

La votació es podrà fer presencialment a les oficines de l’OAC, a través d’ordinadors disposats per a aquesta funció, amb el suport del personal municipal, si s’escau. Telemàticament, es podrà votar a través del procediment establert a la web municipal.

El procés de votació és obert a les persones majors de 16 anys empadronades al municipi. Cada persona podrà votar fins a un màxim de 5 propostes, amb un escalat de 5, 4, 3, 2 i 1 punts que no caldrà necessàriament exhaurir.

La publicació dels resultats es farà en el termini màxim d’una setmana a partir del dia que finalitzi el període de votació, en un acte de presentació obert a la ciutadania.

Les propostes guanyadores seran incorporades al pressupost municipal de 2022 per odre de nombre de vots rebuts fins a esgotar la reserva de 170.000€. Les no guanyadores podran ser incorporades si responen al criteri d’interès general i són acceptades per part de la majoria del plenari municipal.

 

Calendari del procés d’elaboració dels pressupostos participatius:

 • 26 de juliol al 19 de setembre: Presentació de propostes.
 • 29 de juliol, a les 19h: Sessió pública en línia.
 • 20 de setembre al 4 d’octubre: Validació de propostes.
 • 5 al 17 d’octubre: Presentació d’esmenes.
 • 13 d’octubre, a les 19h: Sessió pública de presentació de projectes, a la sala Josep-Lluís Palacios.
 • 14 d’octubre, a les 19h: Sessió pública de presentació de projectes, a la Biblioteca Josep Pla.
 • 20 d’octubre al 7 de novembre: Votacions.
 • 10 de novembre: Publicació dels resultats.
 • 11 de novembre, a les 19h: Sessió de presentació del pressupost, a la Biblioteca Josep Pla.
 • 12 de novembre, a les 19h: Sessió de presentació del pressupost, a la sala Josep-Lluís Palacios.
 • 16 de novembre: Sessió plenària d’aprovació del pressupost municipal.