A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Educació

06/09/2021 13:29

El període per presentar sol·licituds a la convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar corresponents al curs 2021-2022 s’obre del 6 de setembre a l’1 d’octubre fent una aposta per potenciar la tramitació telemàtica per part de la ciutadania. Amb aquesta finalitat, enguany s’habiliten dos punts de suport per a les famílies, a la sala d’ordinadors de Can Puig i en una aula de l’Aulari Blanc de les Roquetes. Aquest servei estarà operatiu de dilluns a divendres, de 9.20h a 12.40h. La finalitat dels ajuts és contribuir a que les persones més vulnerables puguin fer front a la cobertura de les necessitats més bàsiques, i concretament a la despesa en educació.

El tràmit de sol·licitud es pot fer a través de la seu electrònica o bé presencialment. En aquest segon cas, s’ha de demanar cita prèvia a través del telèfon 93 896 73 00 o bé per correu electrònic (oacribes@santperederibes.cat o oaclesroquetes@santperederibes.cat), fins a la finalització de les restriccions motivades per la Covid-19. Les bases de la convocatòria es poden consultar a la web municipal.

Els punts de suport per a les famílies s’habiliten amb els següents objectius:

  • Facilitar la documentació i explicar el contingut de la mateixa de cara a tramitar la sol·licitud.
  • Acompanyar en l’inici de tot el procés per poder dur a terme el tràmit telemàticament.
  • Evitar errors en la documentació o que hi hagi manca de dades en les sol·licituds, així com ajudar a que s’aporti la documentació imprescindible, amb la finalitat d’evitar requeriments posteriors a les persones usuàries.
  • Iniciar la formació digital a les famílies perquè aprenguin a relacionar-se electrònicament amb les administracions.
  • Disminuir les notificacions en paper.

Els requeriments per als punts de suport

Per efectuar la tramitació a través dels punts de suport caldrà aportar el DNI o NIE, la targeta sanitària i la declaració responsable i de conformitat signada per tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys. A més, s’ha d’aportar un justificant del centre educatiu, en els casos en què la despesa l’hagi efectuat directament l’esmentat centre o l’AMPA, o bé una justificació de la despesa quan aquesta hagi anat a càrrec de la família. En aquest segon cas, s’han d’adjuntar factures i comprovants de pagament i també és necessària la signatura i validació per part del centre educatiu.

Per primer cop, a més, les famílies hauran de presentar sol·licituds diferenciades per cada centre, en el cas que els respectius fills i filles estudiïn en diferents centres educatius. En aquest sentit, caldrà presentar un justificant del centre amb la suma de fills que hi hagi. Fins ara, cada família presentava una sola sol·licitud per tots els fills i filles i els centres emetien un justificant per cada nen o nena matriculats.