A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Ajuntament

16/05/2022 14:22

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) ha publicat a l’apartat “Comercialització aparcaments” del seu web http://agenciahabitatge.gencat.cat/ una nova concurrència pública d’ofertes per a l’adjudicació en règim d’arrendament de 43 places d’aparcament no vinculades propietat d’INCASOL, situades a la promoció d’habitatges de la plaça de Jaume Gómez Puig, 4 i 5, de Ribes.

La presentació de sol·licituds que consta a les Bases de la concurrència s’amplia fins a les 14:00 h del dijous 10 de juny de 2022. Les sol·licituds es tindran en compte per ordre de presentació en el Registre. Es prioritzen els titulars dels habitatges de la promoció on es troba situat el local aparcament, enfront de tercers sol·licitants. Els sol·licitants han d’estar al corrent de les obligacions amb l’INCASOL i l’Agència, i no rebre cap ajut per al pagament del lloguer de l’habitatge (ajut implícit). 

Tota la informació i documentació d’aquesta convocatòria es pot consultar al web de l’AHC.