Notícies

A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Educació

23/05/2022 13:03

El curs de Capacitació Digital per a les famílies del Pla Educatiu d’Entorn ha estat seleccionat com a pràctica significativa i inclòs a l’edició d’enguany del Banc de Bones Pràctiques dels governs locals, un servei que identifica i difon experiències innovadores de govern i gestió municipal.

La iniciativa, destinada a combatre la bretxa digital i dotar de competències digitals a mares i pares per a la millora de la inclusió de les famílies en el dia a dia de l’escola, ha estat valorada perquè representa una aportació innovadora i de qualitat i pot servir de referència per a d’altres ajuntaments o entitats locals.

La idea va néixer com a resposta als requeriments en competències digitals que es necessitaven per portar a terme les relacions entre familiars i l’escola durant el confinament, un entorn cada vegada més virtual i digitalitzat. En aquesta edició, que va començar el febrer de 2022 adreçada a pares i mares amb dèficits o mancances en competències digitals, els tallers de capacitació digital s’han ampliat a dos mòduls amb dos nivells competencials diferents: un nivell bàsic elemental i un nivell superior que comprèn l’ús de programaris més avançat.

El projecte està vinculat al pla de millora d'oportunitats educatives (PMOE), que és una mesura extraordinària que s'inicia el curs 2020-2021, per pal·liar els efectes desfavorables de la suspensió de l'activitat lectiva presencial durant el darrer trimestre del curs 2019-2020, i que s'adreça als centres del Servei d'Educació de Catalunya amb més complexitat educativa. A més, compta amb el suport dels Plans Educatius d’Entorn (PEE) com a instrument per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives del alumnes més enllà de l’àmbit acadèmic i s’emmarca igualment en els Projectes d’Àmbit Comunitari orientats a les famílies.