A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Joventut

16/06/2022 13:03

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes promou aquest estiu l’obertura de dos patis de dos centres educatius del municipi, un a Ribes i l’altre a les Roquetes, perquè infants i joves puguin utilitzar-los durant les vacances escolars. Així enguany s’ha previst que el projecte PATIS OBERTS es dugui a terme durant els mesos de juliol i agost en horari de dilluns, dimecres i divendres de 18h a 22h, quan afluixa la calor. A les Roquetes s’obriran en aquest horari les instal·lacions exteriors de l’Escola les Roquetes i de l’Institut Can Puig de Ribes.

Aquests espais s’ofereixen com a un recurs educatiu i de lleure adreçats als infants, adolescents, joves i famílies del municipi fora de l’horari lectiu i en períodes de vacances escolars, perquè en un context segur els usuaris puguin trobar-se, crear interaccions per aprendre a relacionar-se, alhora que participen en actuacions de joc, de pràctica esportiva etc. Els patis oberts responen a l’objectiu estratègic de potenciar el vessant educatiu i social dels patis escolars en horari no lectiu.

Per tal de donar suport a la iniciativa, aquesta estarà coordinada per dos dinamitzadors en cada centre educatiu (Ribes i les Roquetes) que vetllaran pel bon funcionament de les instal·lacions i procuraran establir dinàmiques de relació entre els joves.

Entra d’altres funcions seran els encarregats de cedir el material esportiu que es pugui necessitar, tenir cura de l’espai, obrir i tancar els centres, fer un seguiment de les persones usuàries, així com motivar, detectar i canalitzar les necessitats dels joves participants i organitzar activitats de dinamització educatives i esportives.