A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Ajuntament

22/06/2022 21:55

PROHIBICIÓ D’ENCESA DE PETARDS, COETS, ARTEFACTES PIROTÈCNICS, FOCS I FOGUERES A LES URBANITZACIONS I PERIMETRES PRÒXIMS A ZONES BOSCOSES

 

 

BAN MUNICIPAL

 

Abigail Garrido Tinta, alcaldessa de Sant Pere de Ribes, en virtut de les atribucions que m'atorga l'article 21.1.e) de la Llei 7/1985, de 21 de abril, reguladora de les bases de règim local,

 

FAIG SABER

 

Que davant la situació d’alt risc d’incendi produïda per la sequera i les altes temperatures i dels recents incendis forestals que estem patint, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes prohibeix durant tot l’estiu –i  més especialment ara a les portes de les celebracions de Sant Joan i Sant Pere–, el llançament  de petards, coets i qualsevol artefacte pirotècnic, així com l’encesa de focs i fogueres, a totes les urbanitzacions, habitatges disseminats, finques i immobles del municipi situats fora dels principals nuclis urbans de Ribes i les Roquetes i que són pròxims a les zones boscoses.

 

La prohibició també és fa extensiva a accions no autoritzades i sense les corresponents mesures de seguretat que es puguin fer a les zones perimetrals dels nuclis de Ribes i les Roquetes que es trobin a tocar de zones boscoses o zones verdes.

 

Aquesta mesura excepcional complementa localment  la llei de prevenció d’incendis forestals pel llançament de pirotècnia i la prohibició de fer foc en entorns naturals o pròxims a aquests. El seu incompliment serà motiu de sanció.

 

Des de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes demanem extremar les precaucions i seguir totes les mesures preventives difoses pels organismes competents.
 

La qual cosa faig pública per al seu general coneixement i compliment.

 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

 

 

L’alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta

 

Sant Pere de Ribes, 22 de juny de 2022.