A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Medi Ambient

27/07/2022 11:00

Amb l’objectiu d’incentivar les instal·lacions d’autoconsum d’energia solar fotovoltaica i tèrmica i instal·lacions de biomassa i avançar cap a la transició energètica, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha posat en marxa una nova convocatòria de subvencions municipals per fomentar aquest tipus d’instal·lacions.

Es poden beneficiar d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre, associacions i entitats municipals, comunitats de propietaris de béns immobles o llogaters que compleixin amb els requisits corresponents. En el cas de les instal·lacions col·lectives en comunitats (horitzontals o verticals), es requerirà una única sol·licitud presentada per la comunitat. 

Les sol·licituds es poden presentar del 27 de juliol al 30 de setembre de 2022 a través de la Seu electrònica de l’ajuntament, o presencialment a les OAC, preferiblement demanant cita prèvia.

La dotació pressupostària d’aquesta convocatòria és de 43.000,00 €. L’import a concedir serà del 33% del cost total de la instal·lació amb un topall màxim de 2.000 € per ajuts individualitzats, mentre que per a comunitats de propietaris, associacions veïnals, i associacions i entitats del municipi l’import màxim que es podrà concedir serà 3.000 €.

D’aquesta manera, es pretén incentivar aquest tipus d’instal·lacions amb l’objectiu de mitigar les emissions de CO2, promoure i difondre les energies renovables i l’autoconsum, afavorir i establir un nou model energètic basat en aquestes energies i conscienciar a la població sobre la importància del seu ús per fer front al canvi climàtic, i alhora facilitar el seu accés i la seva instal·lació.

Es poden consultar les bases i la resta de documentació a www.santperederibes.cat/municipi/mediambient