Notícies

A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Cultura

26/07/2022 14:55

L’Arxiu Municipal digitalitza 76 nous documents dels anys 1757 a 1822, pertanyents al ribetà Josep Miret i Mestre. Aquest dimarts, 26 de juliol, s’ha realitzat la signatura de cessió de drets d’explotació de les imatges d’aquests documents, permetent així poder fer-ne difusió dels mateixos per part de l’ens municipal. La documentació física, després d’aquest treball de digitalització, ha retornat al seu propietari.

Durant els treballs de condicionament del Fons Josep-Lluís Palacios, es van localitzar una sèrie de còpies de documents. Segons les anotacions del mateix Josep-Lluis Palacios, pertanyien al senyor Josep Miret. Des de l’Arxiu Municipal en van destacar la seva rellevància i s’hi van posar en contacte. D’aquesta manera, es va acordar la digitalització de la documentació en qüestió, i la possibilitat de negociar la seva cessió de drets d’explotació.

El senyor Josep Miret i Mestre és propietari d’aquests 76 documents fruit de l’exercici de la funció de Batlle de Cristòfol Mestre, dit Isidret, dels anys 1757 a 1822. Aquesta documentació va ser localitzada en un bagul a les golfes de can Zidret de les Parellades, pels volts de 1977, i juntament amb el seu cosí Xavier Miret van netejar i ordenar el fons documental.

Atenent al valor de la documentació per la seva antiguitat, pel seu contingut i, sobretot, pel seu estat de conservació, es considera com a molt valuosa i necessària la seva cessió de drets d’explotació, amb caràcter de no exclusivitat, i de forma indefinida en el temps.

Aquests 76 documents manuscrits, digitalitzats en 161 imatges, procedeixen del Fons Cristòfol Mestre, dit Isidret, i tenen un valor informatiu i cultural, sent una mostra de la vida econòmica i social del municipi de l’època. Bàsicament, es tracta de correspondència de Cristòfol Mestre en l’exercici de les seves funcions com a Batlle de Sant Pere de Ribes. La presentació i divulgació dels esmentats documents permeten que es compleixi una funció social d’acord amb el seu interès.