Notícies

A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Dona

20/03/2023 12:27

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones i Servei d’Atenció Integral a les diversitats sexuals i de gènere, SIAD-SAI, de Sant Pere de Ribes ja disposa de noves instal·lacions, concretament, a la segona planta de l’edifici de Can Salvador Miret, al carrer Nou de Ribes. L’objectiu és que les dones i les persones del col·lectiu LGTBI disposin d’un espai diferenciat d’altres departaments i espais municipals per tal de configurar-lo com un espai propi i d’apoderament, amb millors condicions i més privacitat, on es pugui anar més enllà de la proposta actual d’intervenció en situacions de violència masclista i acompanyament en situacions de discriminació.

La regidora d’Igualtat de Gènere, Feminismes i LGTBI de Sant Pere de Ribes, Antònia Pulido, ha visitat aquest divendres, 17 de març, les noves instal·lacions, que han tingut un pressupost de 45.000 euros, i ha destacat que “aquest espai ens permet tenir una entrada directa i més intimitat per a les persones usuàries, per poder-los prestar una millor atenció, en un altre entorn separat de les dependències municipals generals”.

El servei, però, es continuarà oferint també a les dependències municipals de la plaça de la Vinya d’en Petaca de les Roquetes perquè les persones usuàries d’aquest nucli, si ho desitgen, puguin continuar sent ateses al seu nucli de referència sense necessitat de desplaçar-se.

El SIAD és un recurs municipal, que es va posar en marxa al juny de l’any 2010, que té com a objectiu principal eliminar les desigualtats i discriminacions que pateixen les dones per raó de sexe en les situacions del dia a dia, donar resposta a les diferents demandes d’informació i atenció de les dones i potenciar els seus processos d’autonomia. És un servei que ofereix:

  • Servei de primera acollida. Informació, atenció, assessorament en un espai públic diferenciat d’altres serveis i d’accés directe per a les dones usuàries.
  • Un espai ubicat en un lloc d’accés fàcil i amb una bona comunicació a nivell de transport públic.
  • Espais privats.
  • Garantia de confidencialitat.
  • Assessoria jurídica.
  • Suport psicològic per a dones adultes.
  • Suport psicològic per a infància i adolescència que viuen o han viscut situacions de violència masclista.
  • Servei d’Atenció Integral per a persones del col·lectiu LGTBI.

 

Durant l’any 2022 s’han atès un total de 231 persones, de les quals 70 han rebut atenció psicològica i 56 han estat infants i s’han fet un total de 32 derivacions al Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) Garraf – Penedès.

El SIAD està adreçat a totes les dones majors de 18 anys del municipi en l’àmbit de l’atenció i la intervenció, així com a les persones, entitats o col·lectius que treballen per a la igualtat entre dones i homes en la vessant de la formació i la sensibilització.

 

El SAI

El ple de Sant Pere de Ribes va aprovar l’adhesió a la Xarxa SAI territorial al juliol del 2021 fruit del compromís recollit en el Pla Local per la Igualtat de Gènere i els Drets del col·lectiu LGTBI. La Xarxa SAI és un servei integral, de qualitat i de proximitat per a persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

Durant l’any 2022 s’han intervingut en 2 casos d’homofòbia i lesbofòbia al municipi; 3 casos d’atenció social amb derivacions a entitats del municipi amb la intenció de fer xarxa i suport familiar.

 

Atenció a la ciutadania

El SIAD-SAI atén amb cita prèvia llevat d’urgències. L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 9h a 14h. Es pot demanar cita:

Per correu electrònic:

Presencialment a les OAC
Telefònicament al 662 32 92 77