Notícies

A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Educació

24/03/2023 10:30

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes està portat a terme un programa específic de benestar emocional per a la infància i l’adolescència adreçat al professorat i l’alumnat d’educació primària de totes les escoles públiques del municipi. Durant 3 sessions d’una hora, impartides per l’Associació Elna, es treballen per grups les competències emocionals, tant les intrapersonals com les interpersonals. En total hi participaran 64 grups, és a dir, 1.596 alumnes, i es durà a terme fins a finals d’aquest curs 2022-2023.

L’objectiu del programa és atendre i acompanyar alhora que facilitar eines i recursos per a un millor benestar emocional i per a l’adquisició d’eines d’habilitats socials, que permetin afavorir una bona integració i convivència escolar. El mètode utilitzat es basa en fomentar espais i experiències d’aprenentatge a través de dinàmiques vivencials. Per a, posteriorment, aplicar metodologies actives de pensament que generen debat i, així, aconseguir integrar els conceptes.

L'educació emocional és una eina molt potent per a la prevenció de la salut mental, sobretot si es pot proporcionar a edats primerenques com és a l’educació primària. En aquest moment evolutiu els infants poden adquirir coneixements de gestió i regulació emocional i fa que puguin obtenir unes eines que els ajudin a créixer amb una base més sòlida.

 

Acompanyament emocional

A alguns instituts del municipi també s’estan fent accions d’acompanyament emocional i psicològic per tal de tenir cura de la salut mental del jovent. Un és el servei d’acompanyament emocional a l’institut Can Puig, i l’altre el projecte d’acompanyament emocional i psicològic per a joves dels instituts Xaloc i Alexandre Galí, totes dues iniciatives sorgides dels pressupostos participatius que també es van dur a terme l’any passat.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes treballa per donar suport, a través d’aquests tipus de programes i altres tallers d’educació emocional, al benestar i acompanyament que necessiten infants i adolescents, oferint recursos i proporcionant eines de prevenció.