Notícies

A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Medi Ambient

19/07/2023 11:02

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes està portat a terme el projecte de creació de la comunitat energètica local, consistent en la instal·lació de sistemes de plaques solars fotovoltaiques a les cobertes d’equipaments municipals per proveir d’energia tant els propis equipaments com a les famílies que hi viuen a prop (en un radi de dos quilòmetres) i, especialment, les que més ho necessiten (famílies vulnerables i gent gran). L’energia que generin es repartirà a parts iguals entre els equipaments i la ciutadania.

Per aquest motiu, dimecres 19 i dijous 20 de juliol farà dues sessions informatives adreçades a la ciutadania on es presentarà el projecte, s’aclariran dubtes i es donarà la informació necessària a les persones interessades en formar-ne part. La primera reunió tindrà lloc a la Sala Josep-Lluís Palacios de la Casa de la Vila (Ribes) i l’endemà es repetirà a la sala de plens de l’edifici institucional de la Vinya d’en Petaca (Les Roquetes), de 18.30 a 20.30h en el dos casos. En aquestes trobades, a més d’explicar què és una comunitat energètica, es donaran a conèixer les característiques, requisits i el procés per formar-ne part.

Amb aquesta iniciativa el govern municipal pretén, a més de garantir l’accés a una energia assequible, segura, pròxima i sostenible; lluitar contra la pobresa energètica; dependre cada vegada menys de la xarxa elèctrica promovent  l’autoconsum i la sobirania energètica; i seguir apostant per les energies renovables. L’alcaldessa del municipi, Abigail Garrido, ha explicat que després de la instal·lació del Mercat Municipal La Sínia “ho volem estendre a les resta d’equipaments i que, per tant, al voltant de tots d’aquests equipaments la ciutadania, a poc a poc, es pugui anar beneficiant d’una energia de proximitat, de quilòmetre zero, generada en el propi municipi, gestionada pel propi municipi i així anar caminant cap a la sobirania energètica i ser cada vegada més autosuficients”.

El projecte preveu una inversió d’1,5 milions d’euros per a la instal·lació de sistemes de plaques solars fotovoltaiques en set equipaments públics, inicialment. Actualment ja s’està finalitzant el sostre solar a la coberta del Mercat Municipal La Sínia i durant el 2023 i 2024 es faran les actuacions contemplades al pavelló poliesportiu de Ribes, la piscina municipal de Ribes, l’escola El Pi, l’escola Santa Eulàlia, l’Aulari Blanc i la Llar d’Infants Municipal Els Tres Pins. Dos terceres parts del cost total de la despesa (gairebé 1 milió d’euros) estarà subvencionat amb fons europeus Next Generation (242.470 € que l’ajuntament ha sol·licitat a través de l’ICAEN) i del projecte Renovables 2030 de la Diputació de Barcelona (amb una aportació de 785.041 €). Quan estigui finalitzat el projecte el conjunt dels equipaments generaran al voltant d’1 MW.

Segons el regidor de Medi Ambient i Transformació Ecològica, Josep Moya, “ara s’estan acabant de preparar les bases, que a grans trets regularan el criteris, requisits i funcionament i establiran la quota anual de connexió que podria ser d’uns 80 euros, de la qual en podran estar exemptes les famílies vulnerables”. La cessió d'ús serà de 2 anys renovable per 2 més amb opció de renúncia cada any i els estalvis previstos per a un 1 kW de potència cedit a les famílies serà d’entre 153 i 234 euros anuals segons es facin servir més menys electrodomèstics en hores de sol. Una vegada aprovades les bases i realitzat el concurs de pública concurrència entrarà en funcionament abans de final d’any.

Aquesta iniciativa se suma a altres accions municipals que s’estan portant a terme per avançar cap a la transició energètica sostenible amb l’úsd’ energies verdes d’autoconsum, com el projecte d’economia circular i biomassa (amb la generació i consum propi de la biomassa obtinguda gràcies a la gestió forestal i el centre de producció local d’estella per proveir les calderes dels equipaments i les xarxes de calor).

 

QUÈ ÉS LA COMUNITAT ENERGÈTICA DE SANT PERE DE RIBES I COM ES PODRÀ FORMAR PART DE LA MATEIXA?

- L’ajuntament i la ciutadania s’uneixen per a la col·laboració en eficiència energètica i generació renovable orientada a l'autoconsum.

- No té fins lucratius. Tot el benefici econòmic es destina a la reducció dels costos d'energia i/o en el desenvolupament social.

- Per formar-ne part, s’ha de seguir un procés regulat per unes bases.

 

BASES REGULADORES

- Tota la documentació estarà disponible al web de l'Ajuntament.

- Les persones interessades en formar-ne part han de tramitar la sol·licitud disponible a la Seu electrònica i a les OAC.

- Requisits: persones físiques, titular del comptador (CUPS) de primera residència en el municipi de Sant Pere de Ribes.

- Serà una cessió d'ús de 2 anys renovable per 2 més amb opció de renúncia cada any.

- Hi haurà una taxa per kWp cedit a la ciutadania. S'informarà les persones interessades una vegada s'aprovi i es publicarà en l'ordenança.

- Les quotes inclouen l'aprofitament de la potència (autoconsum i compensació) i l'accés a una APP per veure el consum i generació.

 

COM FUNCIONARÀ LA COMUNITAT ENERGÈTICA?

- L'Ajuntament és el propietari de les instal·lacions.

- Hi podrà formar part qualsevol persona ciutadana resident al municipi que visqui dins d’un radi de 2 km de distància d’una de les instal·lacions.

- Per formar part de la Comunitat Energètica serà necessari complir els requisitis, satisfer la quota anual en concepte de taxa (en funció de la potència escollida). Hi haurà un tipus de quota "A" d’1 kWp (aprox. 2 plaques) amb una quota associada.

- Es donarà prioritat en el repartiment a famílies vulnerables i, a més, quedaran exemptes de la taxa.

- Repartiment d'energia produïda de les plaques solars de l’equipament:

a) 50% per a edificis públics

b) 30% per a famílies vulnerables i gent gran

c) 20% per a nuclis no vulnerables