Notícies

A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Habitatge

09/08/2023 12:34

Els ajuts municipals al lloguer, per a l’accés i permanència de l’habitatge, incrementen fins als 750 € el topall del preu del lloguer mensual per poder-los sol·licitar (abans era de 700€), seguint així la línia endegada per l’ajuntament els últims anys per facilitar l’accés a l’habitatge davant l’augment de preus del mercat. S’atorgaran tant ajuts a l’entrada com al pagament del lloguer.

El termini ordinari de presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria és del 9 d’agost al 8 de setembre i, posteriorment, hi haurà un període extraordinari obert fins al 6 d’octubre. Es poden tramitar a la Seu electrònica del web municipal, o bé a l’Oficina Local d’Habitatge i a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes continua així portant a terme les polítiques d’habitatge i accions concretes amb la finalitat no només de facilitar-ne l’accés sinó també evitar la pèrdua d’habitatge habitual i l’exclusió residencial.

Les bases de la convocatòria, la documentació i formularis per demanar l’ajut es troben a www.santperederibes.cat/municipi/habitatge.

 

LÍNIEAS D’AJUT

1) Ajut a l’entrada d’habitatge de lloguer

Per als contractes de lloguer d’habitatges del 2023, com a habitatge habitual, que no superi la renda de 750 € mensuals de l’any de la convocatòria. Import màxim concedit serà 1.500 euros (equivalent a dues mensualitats).

2) Ajut al pagament del lloguer per mensualitats

Ajuts al pagament del lloguer de mensualitats per a contractes vigents en la data de presentació de la sol·licitud que no superin els 750 € mensuals (des del mes de desembre del 2022 al mes de novembre del 2023, tots dos inclosos). L’import serà l’equivalent al 30% de l’import del lloguer sempre amb un màxim de 225€ mensuals (amb l’excepció de l’actualització de la renda el 2023). La subvenció s’atorga per als mesos de desembre del 2022 al novembre del 2023, tots dos inclosos.

En el cas dels contractes de lloguer d’habitacions, el topall vindrà determinat per la divisió de 750€ entre el número d’habitacions de l’habitatge, sense poder superar en cap cas els 375€ per habitació.