Notícies

A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Gent Gran

21/09/2023 13:03

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes continua treballant en els tràmits necessaris per obrir el Centre de Dia Cinc Pins de les Roquetes. Aquest dimarts, 19 de setembre, l’alcaldessa, Abigail Garrido, i el regidor de Serveis Socials i Persones Grans, Josep De Barberà, han visitat les instal·lacions acompanyats de la directora general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat de la Generalitat de Catalunya, Marta Segura, que ha pogut conèixer de primera mà l’estat de les instal·lacions. Des del consistori es considera prioritari iniciar el servei social del centre dia de les Roquetes, perquè tindrà un impacte positiu en donar resposta a les necessitats del municipi en matèria de gent gran i/o dependència.

Més de 2.748 persones del municipi des de l’entrada en vigor de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència (gener del 2007) han sol·licitat ser valorades amb la seva situació de dependència i del dret a les prestacions, de les quals 2.099 persones han estat considerades amb grau de dependència aplicable i, per tant, són persones susceptibles de poder necessitar i accedir a recurs de centre de dia.

En aquests moments, tenint en compte que al municipi només hi ha un centre de dia ubicat al nucli de Ribes, cal destacar que més de 300 persones aproximadament resten pendents de ser valorades, i probablement entraran al sistema de la dependència i caldrà valorar la seva situació i elaborar PIA (programa individual d’atenció), on es definirà el recurs adient per atendre les seves necessitats.

A més, en els darrers 10 anys s’ha registrat a Sant Pere de Ribes un creixement del 40% de persones majors de 65 anys i del 47% de persones majors de 85 anys, segons les dades estretes de l’IDESCAT. El pla estratègic de Serveis Socials 2021-2024 ja considera prioritari afrontar el repte de l’envelliment de la població i fa plantejar estratègies i alternatives per garantir la sostenibilitat dels serveis dins del model d’atenció centrada en la persona.

El consistori vol promoure accions dirigides a compensar les desigualtats causades per les grans distàncies a un sector de la població ja vulnerable per la seva edat i per les situacions específiques de salut. Amb aquest servei evitaria un impacte no només sobre les persones grans i/o dependents sinó també sobre les persones cuidadores.

L’obertura del Centre de Dia de les Roquetes –que es va construir l’any 2014- permetria disposar d’una trentena de places que donarien resposta a una demanda creixent al municipi.

Centre de dia

El centre de dia és un servei d'acolliment diürn que complementa l'atenció pròpia de l'entorn familiar, amb els objectius d'afavorir la recuperació i el manteniment de l'autonomia personal, evitant-ne l’aïllament social per motiu de les seves limitacions psíquic-físiques o socials, que a la vegada promou el manteniment de la persona en el seu entorn personal i familiar, en les millors condicions, a la vegada que proporciona suport a les famílies en l'atenció a les persones grans dependents.

L'accés a una plaça de centre de dia es duu a terme a través del Programa Individual d'Atenció (PIA), que realitzen els serveis socials públics i que determina les modalitats d'intervenció més adients a les necessitats de les persones en situació de dependència pel que fa als serveis i les prestacions econòmiques previstes a la resolució pel seu grau i nivell.

La Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència (LAPAD) incorpora el servei de centre de dia en el catàleg de prestacions de l’atenció a la dependència, per la qual cosa la configuració d’aquest servei pel que fa a les persones beneficiàries de LAPAD, haurà d’adaptar-se a la normativa estatal i autonòmica excepte en aquells aspectes que els Ens Locals tinguin competència exclusiva en la matèria.