Notícies

A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Educació

04/12/2023 14:41

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes està portant a terme, a través del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Garraf (CDIAP), unes sessions d’educació emocional als cursos d’educació infantil de totes les escoles públiques del municipi. Fins al desembre, un total de 453 infants dels cursos de 3r, 4t i 5è d’educació infantil hauran rebut 2 sessions d’aquests tallers vivencials de gestió emocional, que pretenen ajudar als infants a reconèixer emocions que experimenten per tal de regular-les de manera adequada i duent a terme models assertius. 

Així, es proposen eines de suport que ajudin a intervenir des d’un aspecte educatiu i inclusiu per ajudar als infants a gestionar les seves emocions, ensenyant-los a identificar el que estan sentint i posar-hi nom i que, poc a poc, es vagin familiaritzant amb el llenguatge emocional. L’objectiu és que puguin posar paraules a allò que senten i adquirir habilitats per expressar-se. Els tallers es realitzen durant les hores lectives, són impartits per l’equip de psicologia del CDIAP Garraf i cadascun està adaptat al nivell d’edat i l’estat evolutiu de cada curs.

El curs passat l’ajuntament també va dur a terme un programa específic de benestar emocional adreçat a l’alumnat d’educació primària de totes les escoles públiques del municipi, on es van treballar les competències emocionals, tant intrapersonals com les interpersonals. En total hi van participar 1.596 alumnes.

L'educació emocional és una eina molt potent per a la prevenció de la salut mental, sobretot si es pot proporcionar a edats primerenques. En aquest moment evolutiu els infants poden adquirir coneixements de gestió i regulació emocional i fa que puguin obtenir unes eines que els ajudin a créixer amb una base més sòlida.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes treballa per donar suport, a través d’aquests tipus de programes i altres tallers d’educació emocional, al benestar i acompanyament que necessiten infants i adolescents, oferint recursos i proporcionant eines de prevenció.