Notícies

A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Policia local

04/01/2024 13:34

Davant les afirmacions del Sindicat de la Policia Local (SPL) publicades a través de diversos canals, l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha expressat el seu malestar i ha desmentit algunes informacions que s’han dit.

En primer lloc, el govern municipal ha posat de manifest que Sant Pere de Ribes és un municipi segur, tal i com ho avalen les dades i estadístiques d’índex de delinqüència actuals i que indiquen que en el nostre municipi ha disminuït en un 0,9% la criminalitat convencional, mentre al conjunt de Barcelona i Catalunya (així com a d’altres municipis veïns) ha augmentat.

L’Equip de Govern sempre ha cregut i entén que la seguretat i la convivència són fonamentals per a la societat en general i per tant, de manera inequívoca, també pel nostre municipi, sent una de les seves eines principals un cos de la Policia Local adequat a les necessitats i possibilitats existents.

En segon lloc, pel que fa a la referència de la falta d’efectius en els torns de desembre, el govern ha manifestat que les dades donades pel SPL no són correctes, doncs es va comptar tant amb el reforç d’efectius propis i comandaments de la policia local com amb el cos de Mossos d’Esquadra, i es va atendre tots els requeriments urgents que hi va haver.

El govern municipal també assegura que no falten efectius a la plantilla de la Policia Local i que en aquests moments està coberta en la seva totalitat amb 51 efectius (40 agents, 8 caporals, 2 sergents i 1 inspector) i la recent incorporació el dia 1 de gener de 6 nous agents, situant la ràtio d’efectius del cos en 1,59/1.000 habitants, per sobre de la mitjana de la província de Barcelona segons els Cercles de Comparació Intermunicipal  de la Diputació de Barcelona.  En aquest sentit, el regidor de Seguretat, Josep De Barberà, ha explicat que “això ens permet que quan hi ha incidències per baixes laborals, indisposicions i recuperació d’hores sindicals podem cobrir amb els nostres efectius aquestes situacions i també en coordinació i col·laboració amb els Mossos d’Esquadra”. El regidor també ha manifestat la voluntat del govern d’incrementar un 10% la plantilla aquesta legislatura així com tirar endavant el projecte de la nova comissaria del qual ja es disposa el projecte executiu i que es troba en fase de trobar finançament complementari perquè es tracta d’un projecte important i de molta envergadura.

Quant a les afirmacions que s’han fet en relació a la marxa d’agents, el regidor de Seguretat, Josep De Barberà, també s’hi ha referit entenent que “la mobilitat d’agents de la policia local d’un municipi a un altre, en els dos sentits, és molt habitual” i que “també a Sant Pere de Ribes s’han incorporat agents procedents d’altres municipis”.

Segons el Govern, si bé actualment la Policia Local s’ajustaria a les característiques del municipi tant pel que fa al volum de població com a l’índex de delinqüència, s’ha estat treballant i triant endavant diversos acords amb els representants sindicals anteriors a les eleccions sindicals celebrades a final de  novembre de 2023 amb la voluntat d’avançar en diferents àmbits de millora com les retribucions, la jornada laboral, els recursos materials, i altres recollits en el Pla de Millora 2022. 

En aquesta línia de treball, el compromís és vigent i en la darrera reunió que es va mantenir el dia 29 de desembre de 2023 amb la nova secció sindical SPL-CME sorgida dels darrers comicis sindicals ja es van tractar moltes d’aquestes demandes i inquietuds.

L’Equip de Govern de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes lamenta aquesta manera d’afrontar les negociacions i les accions que poden provocar sensació d’inseguretat entre els veïns i veïnes. Per aquest motiu, fa una crida a la responsabilitat i al compromís amb el servei públic i considera que no és de rebut posar en dubte la seguretat de la ciutadania amb declaracions i accions que s’allunyen de l’objectiu al qual han de respondre com a treballadors i treballadores públics.