Notícies

A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Ajuntament

07/02/2024 13:29

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha aprovat un ban municipal sobre les mesures de seguretat i directrius que s’aconsellen seguir durant la celebració dels actes de foc de la Festa Major de Santa Eulàlia 2024, que se celebraran aquest cap de setmana a les Roquetes. La programació preveu, entre d’altres, la realització d’actes de foc mitjançant correfocs i cercaviles on participen elements d’aquest tipus, així com l’ús de pirotècnia en alguns moments de la festa.

Amb la voluntat de què tothom gaudeixi sense conflictes dels actes amb foc durant aquesta festa, Alcaldia considera necessari dictar el present ban per fer públics tots els consells i directrius per a garantir la seguretat de les persones, dels béns públics i privats. L’organització no es farà responsable de cap sinistre en cas d’incompliment d’aquestes indicacions.

Recomanacions als veïns i veïnes per tal que adoptin les següents mesures de seguretat:

 • No aparcar vehicles en tota la zona propera als llocs indicats.
 • Mantenir portes i finestres tancades, persianes abaixades, aparadors i vidres protegits amb tendals recollits i no tenir roba estesa o altres elements inflamables.
 • No llençar aigua fins que no s’hagi acabat l’actuació.
 • No encendre foc ni fumar a prop de les bosses o contenidors del material pirotècnic.
 • No enviar l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafar ni destorbar cap dels seus membres.
 • No col·locar cap element que pugui obstaculitzar el desenvolupament de l’actuació o el pas fluid de la gent (testos, cadires, taules, etc.). Aquells establiments i/o immobles potencialment afectats, per estar ubicats en els carrers on transcorreran els actes de foc indicats hauran de recollir i instal·lar les lones /cartrons per protegir els vidres.
 • A part de la instal·lació de les lones i cartrons, s’aconsella que comprovi i adopti qualsevol altra mesura que sigui oportuna, si és necessari, per evitar possibles desperfectes.

Les persones integrants del grup de foc i organitzadores del piromusical adoptaran les màximes precaucions en la manipulació del material pirotècnic i hauran de complir les següents mesures de seguretat:

 • Utilitzar vestits i calçat resistent al foc i fer servir els complements necessaris per deixar la menor part possible del cos sense cobrir i per evitar-ne els danys.
 • No acumular més de tres correcames a la mà durant l’actuació, mantenir-ne les metxes recollides dins la mà i mantenir aquesta protegida del paraigua de foc.
 • Mantenir les distàncies de seguretat entre els/les actuants i els elements contenidors de la pirotècnia, els quals no han de ser hermètics i s’han de situar darrere del grup de foc. En cas que els actuants portin la seva pròpia pirotècnia, aquesta s’ha de dur penjada sobre l’espatlla en una bossa no hermètica.
 • Mantenir les distàncies de seguretat respecte les persones espectadores.
 • Respectar el recorregut assenyalat per l’actuació i no envair els llocs on hi ha persones, els portals o llocs similars.”