Notícies

A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Habitatge

14/03/2024 11:47

El nou Pla Local d’Habitatge 2023-2028 de Sant Pere de Ribes està enllestit per passar la seva aprovació inicial previsiblement al proper ple municipal que se celebrarà el dimarts 19 de març. Aquest pla realitza una diagnosi de l’estat actual en matèria d’habitatge del municipi i també planifica les línies estratègiques que calen desenvolupar els propers anys per portar endavant les polítiques locals relacionades amb l’habitatge. Els objectius del PLH són:

  1. Afavorir l’accés a l’habitatge. Fent seguiment i atenció als col·lectius vulnerables; construcció de nou habitatge públic i promovent la transformació d’habitatge lliure per a l’ús social.  
  2. Promoure la rehabilitació del parc residencial. Incentivant la rehabilitació d’edificis en mal estat; millorant l’accessibilitat del parc residencial; impulsant mesures per millorar l’eficiència energètica.
  3. Ordenar els recursos per a les polítiques d’habitatge. Provisió de recursos, seguiment i avaluació de polítiques d’habitatge.

L’alcaldessa, Abigail Garrido, i la regidora d’Habitatge, Ana Herrera, han explicat aquest dimecres, 13 de març, que aquesta eina servirà per planificar i donar resposta a les necessitats del municipi en aquesta matèria. Garrido ha recordat que Sant Pere de Ribes és “un municipi tens en demanda d’habitatge” i, per aquest motiu, des de l’ajuntament s’està planificant i també construint diferents promocions d’habitatge públic. “No només parlem de la construcció, sinó de rehabilitació d’habitatges, de la compra per tempteig i retracte, entre d’altres, per tal de donar resposta a aquestes necessitats”, ha especificat.

L’alcaldessa ha indicat que en aquests moments s’estan acabant les obres de 43 pisos, al Parc Central de les Roquetes, que formen part de la nova promoció d’habitatge públic en règim de lloguer assequible i que es preveu que a l’estiu es pugui fer entrega de les claus. També ha assenyalat que el 30% dels habitatges de protecció oficial es reserva per a la gent jove, i un altre 8%, per a les persones amb mobilitat reduïda. Garrido, en aquest sentit, ha destacat que el PLH confirma la necessitat de tenir habitatges al municipi i ha d’obrir diferents línies de treball: “tenim persones grans que viuen en un tercer pis sense ascensor i que tenen dificultats i volem trobar sortides legals per poder fer un intercanvi d’habitatge” i, per això, “ens estem esforçant per buscar experiències, com el coliving, com compartim habitatges i espais comuns i potser és una de les línies que ens pots servir al municipi”.

Apart de construir HPO en règim de lloguer assequible, l’alcaldessa també ha fet referència a la resta del mercat d’habitatge i espera que l’índex de preus de lloguer, que es preveu que entri en vigor aquest mes de març, posi “topalls legals per tal que els preus arribin a ser assequibles des del punt de vista del salari de la pròpia ciutadania i, per tant, creiem que és important que des del punt de vista legal es reguli el preu” i poder obtenir “resultats positius per què l’accés a l’habitatge no sigui impossible per a les persones”.

La regidora d’Habitatge, Ana Herrera, s’ha mostrat molt satisfeta per portar a aprovació inicial el PLH i també ha destacat altres línies amb les quals treballa el consistori, com la posada en marxa de l’Oficina Local d’Habitatge, la borsa de mediació, les compres per tempteig i retracte o el punt d’assessorament energètic. La regidora ha insistit en la importància de inscriure’s al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial per tal d’optar a un pis d’una d’aquestes promocions, i en la renovació de la inscripció anualment.

Noves promocions

  • El mes d’abril es preveu que finalitzin aquests 43 pisos, ubicats a la Ronda Masia Nova, núms 58-64, en règim de lloguer assequible (Fundacions Grup Qualitat i Factoria de Somnis).
  • Se sumen als altres 43 que es van lliurar el mes de junt de l’any passat (Fundacions Salas i Nou Lloc).
  • També s’han iniciat les obres del 86 pisos d’HPO en règim de lloguer (dos blocs: 43 +43) amb l’INCASÒL. 
  • Futures construccions: 25 HPO en règim de lloguer assequible, solar ubicat a la Ronda Masia Nova núms. 66-68; i 41 HPO també en règim de lloguer assequible, solar ubicat a la Ronda Masia Nova núms. 70-76 (Fundacions Grup Qualitat i Factoria de Somnis).

Cal recordar que el municipi va obtenir l’atorgament de 3.787.880 d’euros dels Fons europeus Next Generation, a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Concretament, 1.836.223 d’euros s’han destinat  a les obres en execució dels 43 pisos (núm. 58-64). La resta, 753.218 d’euros i 1.198.438 d’euros, seran per construir respectivament els dos blocs de pisos més al costat, de 25 i 41 habitatges. Aquestes promocions juntament amb altres actuacions dutes a terme des de l’ajuntament permetran assolir 269 pisos al municipi.