Notícies

A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Via pública

24/05/2024 11:34

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha iniciat un nou pla de xoc preventiu per combatre les paneroles per tal de tenir un millor control d’aquestes especialment ara quan arriba l’estiu i amb un augment de les temperatures es produeix una major proliferació. L’alcaldessa, Abigail Garrido, ha explicat aquest dimecres 22 de maig durant una de les actuacions al carrer Almogàvers amb carrer Sant Jordi a les Roquetes que es tracta d’un pla de xoc per fer front a una possible superpoblació. Al mes de desembre de l’any passat es va actuar a 32 pous del municipi i des de llavors s’han realitzat feines de prevenció. “Treballarem on sabem que hi ha més incidències de població de paneroles, però també fem una crida a la ciutadania perquè pugui fer una instància i donar a conèixer zones que poden patir una superpoblació”, ha demanat l’alcaldessa.

Cal tenir en compte que durant l’època estival, totes les plagues, tant de paneroles com de rosegadors, “creixen de manera important i el que fem des de l’ajuntament és prevenció i mesures correctives en el moment concret que calgui”. Garrido ha recordat que la intenció no és eliminar les paneroles, atès que aquestes “són útils i hem de tenir-ne una certa població i un percentatge en el clavegueram per la seva funció de triturar tota la matèria sòlida que s’acumula en les pròpies xarxes de clavegueram”, però cal tenir-ne un control. També ha comentat que les paneroles actuals pertanyen a una espècie procedent d’Amèrica, que és “molt més resistent i té la capacitat de volar”.

Aquest pla de xoc consisteix en fer un tractament intensiu de desinsectació, és a dir, en un mateix dia s’aplica un biocida d’ús professional (innocu a les persones i animals domèstics) als pous del clavegueram, destinat a eliminar aquests insectes i les nimfes. Les condicions climàtiques actuals també fan que s’afavoreixin les condicions perquè cada s’intensifiqui la seva presència. Des del consistori es treballa en dues línies d’atac:

  • Accions preventives: treballs d’inspecció i/o desinfecció i seguiment.
  • Accions correctives: per reforçar les preventives quan es notifica o es detecta algun increment en algun punt o localització.

Per això, és important que es comuniquin les incidències a l’ajuntament a través de les Oficines d’Atenció a la Ciutadania o mitjançant la Seu Electrònica.

Recomenacions

Per reforçar aquests treballs es recomana també que els particulars reforcin les actuacions de sanejament dels habitatges, especialment en els trams de connexió dels immobles amb la xarxa de clavegueram (baixants en mal estat, foses sèptiques desconegudes, arquetes, col·lectors...).

De manera paral·lela i complementària es continuaran fent la resta d’actuacions de prevenció durant tot l’any i les actuacions correctives fruit de les incidències detectades i trameses a l’ajuntament.

Què es pot fer als habitatges i locals per evitar-les?

Paneroles (espècie periplaneta americana)

  • segellar totes les escletxes i esquerdes.
  • tenir bon manteniment de les canonades (que no perdin aigua).
  • tenir en bon estat les connexions a la claveguera.
  • controlar l'entrada de mercaderies
  • no deixar aliments a l'abast (guardar-los en pots hermètics, especialment durant la nit) tapar bé les escombraries, etc. I en general tenir-ho tot net.

Altres accions per combatre plagues

També s’estan col·locant porta-esquers en forma de paperera per combatre millor la problemàtica dels rosegadors a determinades zones del municipi i tenir punts de control fixes. Aquesta porta-esquer fa la funció de paperera, això fa que hi hagi un atraient alimentari i a la base d’aquesta hi ha un forat amb dos porta-esquers amb rodenticida.