Notícies

A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 

Fes una cerca per:

Data inicial

Data final

Interes

Descripcio

13-03-2019 

PROJECTE PER AUGMENTAR EL BENESTAR DE LES PERSONES A TRAVÉS DE NOVES PERSPECTIVES I NOUS VINCLES AMB EL PARC DEL GARRAF I EL TERRITORI

Un grup de corredors fent esport al Parc Natural del Garraf.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes presentarà la setmana vinent el projecte “Sant Pere de Ribes – Parc del Garraf: Municipi saludable i territori de qualitat ambiental. Serveis ecosistèmics pel benestar de les persones”, que pretén apropar l’espai natural del Parc del Garraf a la ciutadania amb l’objectiu de millorar la seva salut i la qualitat de vida. La proposta, que s’està treballant amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), s’exposarà públicament el dijous 21 de març, a les 17h, a la Sala Josep-Lluís Palacios de la Casa de la Vila. Hi participaran l’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, i el diputat adjunt d’Espais Naturals, Jesús Calderer. Per part de la UAB, exposaran el projecte el vicerector d’Innovació i Projectes Estratègics, Javier Lafuente; el director de l’Observatori de l’Urbanisme, Francesc Muñoz; i el director del Grup de Recerca en Estil de Vida i Salut, Lluís Capdevila.

La iniciativa parteix de la base que la gestió dels espais naturals no només persegueix la preservació del paisatge i el patrimoni, sinó que ha d’impulsar també el seu ús social, afavorint el desenvolupament econòmic i social del territori d’una forma sostenible. Un dels objectius estratègics d’aquests espais és poder explicar i desenvolupar, de manera concreta i sistemàtica, els beneficis que proporcionen els espais naturals protegits en la salut i benestar de les persones, amb una aposta clara dels seus òrgans de gestió mitjançant  la seva posada en valor i la seva integració en els vincles entre espai protegit i societat, ja sigui per a la població local com per al visitant.

El projecte que s’encetarà a la primavera del 2019 tindrà com objectiu identificar, donar a conèixer  i desenvolupar els beneficis del territori vers  la salut i el benestar social. Es pretén abordar aquesta qüestió de manera específica i transversal en els municipis on la Diputació de Barcelona,  conjuntament amb el món local, gestiona la Xarxa de Parcs de Barcelona. Per a dur-lo a terme es comptarà amb la Universitat Autònoma de Barcelona, que a través dels seus grups de recerca, farà un anàlisi i una proposta de implementació, treballant amb la comunitat, les administracions i el sector productiu local.

En un primer estadi, la idea es centrarà en el municipi de Sant Pere de Ribes i en el Parc del Garraf. Es pretén acotar a aquest municipi i el seu entorn per crear un programa pilot que es pugui replicar i escalar a d’altres municipis de zones metropolitanes i periurbanes, en particular partint d’aquells municipis que ja estan coordinant una guia pel desenvolupament d’itineraris saludables amb els diferents actors de l’administració i altres institucions, com són el mateix Sant Pere de Ribes, Sant Celoni, Castellar del Vallés o l’experiència de Can Ruti a Badalona.

Els espais periurbans, així com grans parcs urbans i parcs metropolitans, juntament amb les àrees naturals protegides a prop de les ciutats, ofereixen interessants possibilitats per augmentar els beneficis pel benestar de les persones vinculats a la natura.

El paper i la contribució de les corporacions locals, directament o en col·laboració amb una superfície protegida, en la millora de la salut, poden ser fonamentals. Les àrees naturals pel lleure són "aquelles àrees de l'entorn natural de fàcil accés des de grans centres urbans per tal de facilitar a la seva població llocs per a la resta, recreació i lleure d'una manera sostenible i coherent amb la conservació de la natura, i alhora ser un element dissuasiu que impedeixi la gran afluència de visitants als espais naturals més fràgils", asseguren els acadèmics.