A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Ajuntament

11/07/2019 12:04

Perona i Garrido anunciant les sessions del PRM d'enguany.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes està elaborant el nou Pla de Reactivació Municipal per a l’exercici 2019-2020. Aquest és un instrument que recull actuacions i projectes per a Sant Pere de Ribes amb la finalitat d’esdevenir un motor de reactivació social i d’ocupació.

Per donar-lo a conèixer i recollir els suggeriments i aportacions de la ciutadania en el seu procés d’elaboració, el govern local ha programat -després de reunir-se prèviament amb els diferents grups municipals per explicar-los la proposta i poder incorporar les diferents sensibilitats d’aquestes-,  dues sessions públiques per fomentar la participació i la transparència en la gestió municipal que tindran lloc el dilluns 15 de juliol a la Biblioteca Josep Pla de les Roquetes i el dimecres 17 de juliol a la Biblioteca Manuel de Pedrolo de Ribes, a les 19.30 h. Igualment, per a les persones o col·lectius que no hi puguin assistir, es posa a disposició la bústia de correu electrònic alcaldia@santperederibes.cat per fer arribar propostes, idees o suggeriments.

En aquestes reunions es recolliran les aportacions de les presents i s’explicaran les línies bàsiques d’actuació, els projectes i les demandes que s’han anat recollint de la ciutadania a través de diferents eines de participació, així com l’essència del pla, que no és altra que fer aquells actuacions necessàries per al municipi però al mateix temps organitzar-les i executar-les en petits projectes per tal que les puguin dur a terme empreses locals. Així de retruc s’estimula l’economia local i es contribueix a reduir la taxa de desocupació i, en definitiva, crear millors condicions de vida i la millora de la cohesió social, segons manifesta el govern. L’alcaldessa, Abigail Garrido, ha explicat que el Pla de Reactivació Municipal  (PRM) “ens serveix per mobilitzar els diners que tenim procedents de romanents, amb els quals poden fer inversions en la millora del nostre municipi i, a més, ens permet treballar en l’àmbit local, amb les empreses i amb plans d’ocupació”.

Segons l’executiu local, aquest any es mobilitzaran 10 milions de romanents de tresoreria per poder fer front a tota una sèrie de millores en diferents àmbits, algunes de les quals s’han treballat a l’anterior legislatura i ara s’han de materialitzar. En el seu conjunt serà d’uns 13 milions d’euros (1.295.000 del pressupost 2018, 1.488.000 que es van incorporar l’abril de 2019 i uns 10 milions d’euros que s’afegiran ara de romanents) i posarà l’accent en actuacions relacionades amb el medi ambient i la sostenibilitat, l’espai públic, les urbanitzacions i els equipaments i edificis municipals, si bé també n’incorporarà d’altres d’habitatge, de promoció econòmica o serveis públics i urbanisme.

Pel que fa a EQUIPAMENTS municipals la proposta inclou millores a les llars d’infants municipals, centres educatius i edificis municipals; l’adequació de Can Pau Roig; la 2a fase de la rehabilitació de la Casa de la Vila; l’ampliació de la biblioteca Josep Pla de les Roquetes i l’acabament del teatre municipal, entre d’altres. Sota aquest concepte s’hi invertiran al voltant de 4 milions d’euros, així com 780.000 euros més per a millores o ampliacions dels equipaments esportius.

També es preveu 1 milió d’euros per a actuacions a les URBANITZACIONS, especialment en l’adequació de franges, parcel·les i zones verdes; millora de camins; adequació d’espais urbans; millores a la urbanització Mas Alba; la urbanització de Can Lloses -Can Marcer; o mesures inundabilitat a Rocamar.

En ESPAI PÚBLIC, amb 4 milions d’euros, es vol continuar posant al dia el municipi amb actuacions de millora i adequació de places i carrers i supressió de barreres arquitectòniques, però també es recullen projectes específics com la millora del carreró de la Torreta, de la Cervereta, o l’adequació del sector dels Carç-Milana.

I l’altre gran bloc serà el de MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT, on bona part dels 2,5 milions que s’hi volen dedicar (part dels quals procedents dels FEDER) aniran dirigits, per exemple, a desenvolupar el projecte de millora de l’enllumenat dels carrers del municipi o l’execució de nous carrils bici i de vianants per unir diferents sectors. A més, aquest any, es construirà la planta d’assecament i transformació de biomassa.

El regidor d’Hisenda i Serveis Econòmics, Recursos Humans, TIC, Urbanisme i Urbanitzacions, Fran Perona, ha comentat que també “aprofitem el Pla de Reactivació per incorporar moltes de les propostes de pressupostos participatius que no van poder entrar en la selecció final fins a esgotar la dotació econòmica”. A més, es tornaran a destinar 300.000 euros per a Plans d’Ocupació Municipal.