Visualitza agenda-spr

Versió: 1.0 Estat: Aprovat Es crearà una versió nova automàticamente si es modifica aquest contigut.
07/05/24
07/05/24
Educació
Famílies
Xerrades amb famílies d'infants de 0 a 6 anys: "Les relacions família i escola des d'edats primerenques"
18.30h. Format virtual (veure cartell)