Visualitza agenda-spr

Versió: 1.0 Estat: Aprovat Es crearà una versió nova automàticamente si es modifica aquest contigut.
17/06/14
17/06/14
Ajuntament
Ple de la Corporació a Roquetes
Sessió ordinària d'aquest òrgan de govern