Visualitza agenda-spr

Versió: 1.0 Estat: Aprovat Es crearà una versió nova automàticamente si es modifica aquest contigut.
10/06/14
10/06/14
Ajuntament
Junta de Portaveus
Sessió ordinària d'aquest òrgan de govern