Visualitza agenda-spr

Versió: 1.3 Estat: Aprovat Es crearà una versió nova automàticamente si es modifica aquest contigut.
10/06/14
10/06/14
Ajuntament
Visita amb el Director General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
A les 12h. a la Generalitat de Catalunya