Visualitza agenda-spr

Versió: 1.0 Estat: Aprovat Es crearà una versió nova automàticamente si es modifica aquest contigut.
24/03/24
24/03/24
Ajuntament
Feminismes i dona
ACTIVITATS 8M - Escape Room feminista. Joc de pistes geolocalitzades a través d'app. Grups 3-5 persones.
11.30h. pl. Vinya d'en Petaca