Visualitza agenda-spr

Versió: 1.0 Estat: Aprovat Es crearà una versió nova automàticamente si es modifica aquest contigut.
30/03/24
30/03/24
Festes i tradicions
Famílies
SETMANA SANTA RIBES'24: Solemne Vigília Pasqual. Acabada la vigília, cantada de Caramelles
22.30h. Parròquia de Sant Pere