Visualitza agenda-spr

Versió: 1.0 Estat: Aprovat Es crearà una versió nova automàticamente si es modifica aquest contigut.
15/04/24
15/04/24
Comerç i empresa
Emprenedoria i empresa
Què et cal saber per a emprendre? (Curs de gestió per a emprenedors/es)
De 9.30 a 13.30h. Sessió 1. Introducció Pla d'Empresa. Nocions d'Intel·ligència Artificial. Sala Josep Lluís Palacios -Casa de la Vila-