Visualitza agenda-spr

Versió: 1.0 Estat: Aprovat Es crearà una versió nova automàticamente si es modifica aquest contigut.
22/04/24
22/04/24
Comerç i empresa
Emprenedoria i empresa
Què et cal saber per a emprendre? (curs de gestió per a emprenedors/es)
De 9.30 a 13.30h. Sessió 3: Pla Econòmic i Financer I (Sala Josep Lluís Palacios -Casa de la Vila- )