Ubicat

COMENÇA EL PROGRAMA "UBICAT" AL MUNICIPI DE SANT PERE DE RIBES

 

Amb data 14 de desembre de 2018,  l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha començat el Programa UBICAT, D’ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ I SUPORT OCUPACIONAL PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL (CONVOCATÒRIA 2018).

 

L'objectiu del Programa “Ubicat” és dur a terme projectes que desenvolupin actuacions d'orientació, acompanyament a la inserció i suport ocupacional de les persones aturades, inactives, o persones treballadores, preferentment, aquelles que es troben en una situació de precarietat laboral.

Les actuacions ocupacionals que es podran desenvolupar són:

  • Actuació d'orientació sociolaboral.
  • Actuació de coneixement de l'entorn productiu, d'acostament a les empreses i de prospecció laboral.
  • Recursos per a la capacitació del personal tècnic

 

“UBICAT“ és un programa innovador propi de la Comunitat Autònoma de Catalunya d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social que es desenvolupa amb el finançament del Ministeri d’Ocupació i Afers Socials mitjançant els fons de la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació.

Aquest programa s'adreça a persones en situació d’atur, persones inactives i les persones treballadores, preferentment aquelles que es troben en una situació de precarietat laboral. Es prioritza l’atenció de col·lectius amb especials dificultats d’inserció laboral: persones en situació de risc d’exclusió social; en situació d’atur de llarga durada; amb baixa qualificació professional; desocupades majors de 45 anys; amb discapacitat física, psíquica, mental o sensorial; en tractament de salut mental; dones que han patit o pateixen situacions de violències de gènere; i persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral. 
 

Les persones interessades que hi vulguin participar han d’estar inscrites a l’oficina de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandant d’ocupació no ocupat o en millora d’ocupació.

 

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa UBICAT, regulat per ORDRE TSF/143/2018, de 3 d’agost”.

 

soc_2l     idbh