Els gossos considerats potencialment perillosos són els que pertanyen a les races o als encreuaments següents: akita inu, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, gos de presa canari, rottweiler, Sttafordshire bull terrier, terrier Staffordshire americà i tosa japonès (tosa inu).

Consulteu quins són els gossos que es consideren potencialment perillosos i les consideracions a tenir en compte en els organismes oficials.

Per tenir o passejar un gos potencialment perillós cal una llicència administrativa que s'emet a l'ajuntament on el gos resideix habitualment i on ha d'estar censat.