Web Content Display Web Content Display

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes està treballant en un escenari singular on els valors endògens del municipi complementin la proposta de Sitges i Vilanova i la Geltrú, principals motors econòmics de la comarca del Garraf. Aquesta planificació identifica la singularitat de "saludable" (concepte de qualitat de vida i benestar) com una afirmació que pot posicionar estratègicament el municipi.

El Garraf és una comarca que ofereix singularitat i complementarietat, està molt ben situada estratègicament, té mar i muntanya, cultura, paisatge, cellers, restauració i gastronomia de proximitat i molt més. Cal que es sigui conscient, es posi en valor i en siguem preceptors per ser un territori saludable i sostenible.

OBJECTIU DEL PROJECTE

Es fixa com a objectiu treballar per a la millora de la qualitat de vida i benestar dels seus ciutadans i ciutadanes, així com dels visitants i turistes. En aquesta línia, Sant Pere de Ribes s’adhereix a la Xarxa Espanyola de Municipis Saludables (2016). Amb el suport de la Diputació de Barcelona, s’encarrega el Pla estratègic de turisme i el Pla de Salut Integral (realitzat pel Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf), que convergeixen en un mateixa proposta de municipi saludable. Al mateix temps, es focalitza en el Parc del Garraf una estratègia "origen" del posicionament final. Sant Pere de Ribes també compta amb la certificació Biosphere com Ajuntament, Oficina de Turisme i Policia Local i està treballant per al desenvolupament de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) amb el parc natural.

Sant Pere de Ribes, sota la marca de Municipi Saludable, està treballant per desenvolupar, com a municipi pilot, un projecte ecosistèmic que permetrà identificar els valors paisatgístics i patrimonials del municipi vers el Parc del Garraf, un dels seus principals atractius turístics naturals.

En aquesta línia estratègica local (patrimoni-paisatge) es vol posar en valor un estil de vida saludable així com una conscienciació de la sostenibilitat aplicada als processos d'execució de les activitats d'oci dels visitants, les activitats empresarials i en la vida quotidiana de la ciutadania mitjançant eines de difusió, visualització i sensibilització: accions formatives per a empreses locals i tallers i activitats infantils i per a adults en el marc d'esdeveniments de ciutat per difondre el missatge de compromís del municipi.

A banda d’aquests projectes estratègics, s’han posat en marxa accions més concretes com ara la instal·lació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics, d’una caldera de biomassa, així com el projecte d’una planta de producció de biomassa forestal; s’han millorat i creat nous espais per a la pràctica de l’esport; s’han instal·lat  desfibril·ladors, s’han posat en marxa accions vinculades a la cuina saludable, ús de bosses reutilitzables; canvi de l’enllumenat públic; millora de la recollida selectiva, entre altres.