La seu electrònica està a la vostra disposició per accedir a la informació i als serveis i tràmits municipals a través d'Internet, de forma segura, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Aquesta plataforma és una extensió virtual de les oficines d'atenció ciutadana i integra els serveis electrònics als que s'hi pot accedir sense limitacions horàries i reduint els desplaçaments.
 
Tràmits online
 • Instància genèrica [»]
 • Cita amb càrrecs electes [»]
 • Queixes, suggeriments i propostes [»]
 • Alta al padró d'habitants [»]
 • Autorització/revocació notificacions electròniques [»]
 [+]

Tràmits per temes
 • Casaments i parella [»]
 • Mediació i consum [»]
 • Secretaria [»]
 • Serveis Econòmics [»]
 • Governació i via pública [»]
 • Educació [»]
 • Serveis Socials [»]
 • Urbanisme i activitats [»]
Informació pública
 • Verificació de documents amb CSV [»]
 • Tauler d'anuncis [»]
 • Normativa municipal [»]
 • Juntes de Govern [»]
 • Plens [»]
 • Pressupost municipal [»]
Sobre la seu
 • Titularitat i gestió [»]
 • Certificats electrònics [»]
 • Calendari de dies inhàbils [»]
 • Canals d'accés i ús [»]
 • Data i hora oficial [»]
 • Protecció de dades [»]
 • Normativa de la seu [»]