Actes i ordres del dia 2017

La publicació al web de les sessions plenàries de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb els requisits normatius corresponents. Tanmateix, compleix amb els requisits de la Recomanació 1/2008, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet.

Des del mes de novembre de l'any 2014, es va posar en funcionament un sistema d'audioactes per tal de facilitar les tasques de transcripció, gestió i consulta de les actes de les sessions plenàries de l'ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Trobareu les actes corresponents amb aquest sistema, disponibles en el següent enllaç:

Audioactes Sant Pere de Ribes