Verificació de documents amb CSV

El Codi Segur de Verificació (CSV) garanteix la integritat del document.

El CSV s'ha de tractar amb cura pel destinatari del document; la seva comunicació a terceres persones els permetria accedir al contingut del document així com, segons la notificació rebuda, realitzar determinats tràmits electrònics.

 
Verificació de documents mitjançant CSV
Des d'aquí pot verificar el seu document amb el codi CSV corresponent.
Introdueixi el codi CSV: