Sobre la Seu

La seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes és l'adreça electrònica a través de la qual els ciutadans i les ciutadanes poden accedir a la informació i als serveis i tràmits electrònics de l'administració municipal. Així doncs s'entén com una prolongació de les oficines administratives tradicionals.

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes assumeix la responsabilitat en relació amb la integritat, veracitat i actualització de la informació i serveis als quals es pot accedir a través d'aquesta.